Vodní elektrárna Obříství
 

 

Vysoký a stále se obnovující hydroenergetický potenciál vody vytvořený jezem vedl v posledních letech dvacátého století k myšlence vybudovat zde malou průtočnou vodní elektrárnu a tak s minimálním zásahem do přírody, bez narušení plavební cesty a při zachování stávajících vodních poměrů, využít vodní energii k výrobě elektřiny.

kliknutím zvětšíteStavba byla po pečlivé přípravě zahájena v roce 1993 a zcela dokončena v červnu 1995.

Stavbu realizovala divize Vodní elektrárny ČEZ a podle projektu Hydroprojektu Praha ji provedly Vodní stavby a.s. Praha - Stavební divize 05. Během výstavby se velmi pečlivě dbalo, aby organizace, postup a rychlost výstavby minimalizovaly všechny negativní dopady na život obyvatel cca 500 m vzdálené obce, a rovněž aby byla zcela plně zajištěna nepřerušená funkce stávajícího jezu a sousední plavební komory.

Stavba elektrárny

Materiál z výkopu stavební jímky byl použit na úpravu zamokřeného terénu mezi zámkem a obcí v rozsahu 7000 m2 a navíc jako kompenzace ztížených životních podmínek v obci během výstavby, byly investorem poskytnuty finanční prostředky na vylepšení vybavení školy, zdravotní středisko a podporu sportovní činnosti mládeže.

kliknutím zvětšíteVodní elektrárna navazuje na levobřežní pilíř stávajícího jezu v Obříství, stavební část je tvořena třemi hlavními objekty o minimálních rozměrech, umožňujících instalaci dvou soustrojí o celkovém výkonu 3,4 MW při spádu vody 3,3 m a průtoku turbinami 2x60 m3. Objekty jsou: budova elektrárny o rozměrech 12 x 18 m, vtokový a výtokový objekt. Mezi elektrárnou a jezem je umístěn rybí přechod o celkové délce 35 m překonávající rozdíl hladin vytvořený jezem.

Elektrárna je koncipována jako bezobslužná, plně automatizovaná s možností automatického řízení průtoku v závislosti na potřebách provozu jezu a nedaleké plavební komory. Použité 3 lopatkové Kaplanovy turbíny typu PIT rakouské výroby s maximální účinností 93,6% byly v ČR použity vůbec poprvé.

Výsledkem výstavby elektrárny je průměrná roční výroba 16,5 mil kWh, která umožní snížit výrobu elektřiny z parních elektráren a tím odlehčí ovzduší ročně o 400 tun oxidu siřičitého, 70 tun NOx, 17000 tun CO
2 a 50 tun poletavého popílku.

Vodní elektrárna Obříství je dokonalou ukázkou ideálního začlenění moderní průmyslové stavby do okolního prostředí.

 
 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech