|  Úvodní strana  |  Obec Obříství - Místní knihovna

MÍSTNÍ KNIHOVNA OBŘÍSTVÍ
 
Adresa: Místní knihovna Obříství, Školní 84, 277 42 Obříství
            (knihovna sídlí v budově Základní školy v Obříství)
E-mail: knihovna.obristvi@seznam.cz  
Půjčovní doba: středa 15.30 - 18.30 hod.  
Knihovnice: Věra Bílá  
Zřizovatel: Obec Obříství, Svatopluka Čecha 40,  277 42 Obříství
Pověřená knihovna: Knihovna města Mladá Boleslav, Václava Klimenta 1229, 293 22 Mladá Boleslav
                             e-mail: knihovna@kmmb.cz, tel: 326 328 259