|  Úvodní strana  |  Školství/zdravotnictví  |  Farní charita Neratovice

FARNÍ CHARITA NERATOVICE
 
Adresa: Obříství 260, Obříství, 277 42
Vedoucí služby: Jana Šťastná - vedoucí zařízení
Tel.: 315 685 190  
Farní charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které již od r. 1991 poskytuje zdravotní a sociální služby
v rodinách klientů. Provozuje pobočky v 16 obcích, péči zajišťuje 30 zdravotních sester s praxí u lůžka a 35 pečovatelek.