|  Úvodní strana  |  Obec Obříství - Mapy a plány  |  Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OBŘÍSTVÍ

Informace o ÚP

Pořizovatel ÚPO:
Obec Obříství, zastoupená Jitkou Zimovou, starostkou obce
Zpracovatel návrhu ÚPO:
ARCHIS,
doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc,
Matějská 48/2136, 160 00 Praha 6
Autor návrhu ÚPO:
doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc
Spolupráce: Ing. Václav Jetel,
doc.ing.Petr Šrytr,CSc