POVODNĚ 2002

Zaplavená obec Obříství
foto: archív obce Obříství

Letecký snímek zaplaveného území obce Obříství
foto: Tomáš Hora THC, letecké snímkování