OBŘÍSTVÍ

(lid. v Obríství, do Obříství, obřístevskej)
 • · ok. 1290 Jan de Obristuie
 • · 1338 Petri de Obrzistwie
 • · 1352-69, 1399 a ok. 1405 Obrzistew
 • · 1384/85 Obrziestwye1392 in villa Obrzistwie B. decessit, proclam. in Melnik
 • · 1393 (1380) in villa Obrziestwie
 • · 1543 (1490) Jan z Lobkovic za díl svuoj míti má ... Wobrzizstwj tvrz, dvuor popl., ves, dry km. s pl., w Klech, w Libissi
 • · 1542 Obříství tvrz, dvuor p. s pl, ves celú ... Kly a Libiš vesnice ... prodal
 • · 1549 platové ... z Staré Boleslawj ... z Struh, z Obrzijstwij, z Broczna ... z Obrzistwij
 • · 1615 na Vobříství
 • · 1654 ves Wobržistwi
 • · 1764 Wobrzistvo
 • · 1844 Obřistwy, Wobřistwy, sonst auch Břist genannt
 • Toto mužské jméno se zřejmě hlásí ke jménům Břístev a Bříství. Je odvozeno z appell. břístie "brod". Poloha vsi u Labe, které v těchto končinách často měnilo svůj tok, své koryto, svědčí pro výklad, že jméno označovalo osadu, do které bylo za povodní třeba se broditi čili obřísti. Jeden kilometr od osady sloužil přepravě přes řeku Štěpánův přívoz.

  DUŠNÍKY

  (lid. Dušníky, v Dušníkách, do Dušník, dušnickej)

 • · 1228 Dusnici minii s. Georgii
 • · 1378 curia rust. in Dussnik
 • · 1522 rychtář z Dušnik
 • · 1654 ves Dussniky
 • · 1764 Tuschnik
 • · 1858 Duschnik
 • Jméno Dušníky znamená ves dušníků nebo ves v níž žili dušníci (staročeské dušník - poddaný na pozemku zádušním).

  SEMILKOVICE

  (lid. Semelkovice, v Semelkovicích, do Semelkovic, semelkovskej)

 • · 1165 ??? - uvádí O. Špecinger i M. Sígl
 • · 1352 Semylkouicz
 • · 1367-69 Semylouicz
 • · 1384 Semylkowicz: 1363 ad E. in Semilkouicz, exec. pleb in Chlumyn
 • · 1406 ad E. in Semelkowicz, exec pleb. in Klumyn
 • · 1541 z Semilkovic
 • · 1654 ves Semelkowicze
 • · 1764 Semelkowitz
 • · 1844 Semelkowitz, Semelkowice, auch Neu-Semelkowitz genannt, ... liegt w. nahe an Obřistwy
 • Prvotní podoba Semilkovice = ves lidí Semilkových. Spodobou vokálů z něho povstal tvar Semelkovice. 

  Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech" od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství.
  V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech !