K největší povodni v celé dosavadní historii kraje došlo v roce 1784, kdy se na konci února po prudkém tání většina celého Meziříčí proměnila v ohromné jezero. Situaci ještě zhoršovaly nahromaděné kry, které vodě bránily v odtoku a tak hladina vody neustále stoupala.

V noci z 28. na 29. února 1784 voda zaplavila dvůr Úpor (Oupor) ležící asi kilometr od Semilkovic.

Hromady ledu úplně zatarasily staré řečiště a tak si Labe naráz prorvalo nové koryto přímo středem vsi. Voda s ledem se převalila přes domy a doslova spláchla vše, co jí stálo v cestě. Lidé kromě holých životů, nějakých drobností a několika kusů dobytka nezachránili vůbec nic. Semilkovice zanikly a obyvatelé se sem již nevrátili.

Okolí Obříství a soutok Labe s Vltavou u Mělníka, výřez z mapy
Na mapě je vidět původní umístění (Starých) Semilkovic zničených roku 1784


I. vojenské (josefské mapování) 1764-68, II. vojenské (Františkovo) mapování - 1852
© 1st (2st ) Military Survey, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
Geoinformatics Laborator University of J.E.Purkyne - http://www.geolab.cz, Ministry of Environment of Czech Republic - http://www.env.cz

Byly zatopeny a zničeny staré Semilkovice s filiálním kostelem sv. Ondřeje na břehu starého Labe a také ves Doničky s farním kostelem sv. Mikuláše na břehu Vltavy proti Vrbnu. Obyvatelé ze starých Semilkovic se souhlasem vrchnosti založili novou obec Semilkovice a na památku katastrofy vystavěli na místě zkázy jednoduchou výklenkovou kapličku. Obyvatelé Doniček se přestěhovali do Zálezlic.

Na místě, kde stály staré Semilkovice, na severním břehu slepého ramene Labe, stojí dnes jednoduchá bílá výklenková kaple, prý zbytek původní kapličky po povodní r. 1784.

Kaplička na místě starých Semilkovic
foto: RNDr. Aleš Střecha

Zvonek z původního filiálního kostelíka sv. Ondřeje a oltářní kámen, který se v troskách podařilo najít, přenesli do nové kapličky sv. Ondřeje na návsi v nových Semilkovicích a kámen uložili do kostela sv. Jana Křtitele v Obříství.

Nápis na kapličce říká: „Všechno tak pomíjí jako stín, nadarmo člověk kvaltuje se a neví, kdo to pobeře“. Nápis byl napsán r. 1939 a pod ním je záznam: „Oprava nákladem osady Semilkovice roku 1939.“

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech" od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství.
V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech !