Řád veřejného pohřebiště

Upozornění nájemcům hrobových míst
Na základě novelizace zákona o pohřebnictví upozorňujeme nájemce hrobových míst, že jakákoliv manipulace s hrobovým zařízením je možná pouze poschválení provozovatelem pohřebiště, tedy OBCE OBŘÍSTVÍ. Jedná se i o uložení urny, výměnu náhrobku a podobně.