Památník Bedřicha Smetany na Lamberku

Lamberk na historické fotografii
foto: Muzeum Bedřicha Smetany

První zdejší pamětní síň byla slavnostně otevřena 9. září 1956. Ne však na památném místě na Lamberku, ale dočasně v budově bývalé pošty a obecního úřadu před obřístevským zámkem. Teprve v roce 1968 byla nákladem 250 000 Kč provedena generální oprava původní Lamberské usedlosti Ferdinandiových, kde Bedřich Smetana prožil několik šťastných let svého života a památník byl přestěhován do těchto míst.

Budova Památníku Bedřicha Smetany na Lamberku
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2017

V srpnu v roce 2002 zaplavila voda z rozlitého Labe a Vltavy zdejší usedlost do výše jednoho metru a provoz byl z důvodu poškození budovy ukončen. Díky finanční pomoci Krajského úřadu Středočeského kraje a Nadace VIA, obecní úřad Obříství, za odborného dohledu Národního památkového ústavu a Ing. arch. Jiřího Mrázka, realizoval komplexní opravu budovy a po pěti letech slavnostně otevřel nově zrekonstruovaný památník a nově vytvořenou expozici na počest slavného spoluobčana. Celkové náklady na opravu budovy a na zřízení nové expozice činily zhruba 3 miliony Kč. Splácíme tak dluh našemu velkému géniovi, který zde, na Lamberku, prožil mnoho šťastných chvil, kde se podruhé oženil a kde začal s komponováním své Prodané nevěsty.

Expozice v Památníku Bedřicha Smetany
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2007

Památník Bedřicha Smetany na Lamberku byl slavnostně znovu otevřen 28. 6. 2007.

Zahájení se zúčastnilo několik desítek pozvaných hostů, úvodní slovo pronesla starostka obce paní Jitka Zimová. S dalšími projevy vystoupila paní PhDr. Olga Mojžíšová a Ing. arch. Jiří Mrázek. Poté následovala slavnostní prohlídka znovuotevřeného objektu a celá akce byla zakončena malým občerstvením.

Investorem a garantem rekonstrukce Památníku Bedřicha Smetany na Lamberku a realizace nové expozice byl Obecní úřad Obříství. Projekt byl realizován za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského kraje - odboru kultury.

Historický mobiliář a památky z rodiny Betty Smetanové-Ferdinandiové, další smetanovské  exponáty a historický klavír zapůjčilo Národní muzeum - České muzeum hudby ze sbírek Muzea Bedřicha Smetany a oddělení hudebních nástrojů.

Přípravu a instalaci expozice o Bedřichu Smetanovi na Lamberku zajistilo Regionální muzeum Mělník - příspěvková organizace Středočeského kraje. Koncepce, libreto a scénář PhDr. Olga Mojžíšová, Mgr. Barbora Viktoriová - Márová, Ing. arch. Jiří Mrázek.

kliknutím zvětšítekliknutím zvětšítekliknutím zvětšítekliknutím zvětšítekliknutím zvětšítekliknutím zvětšíte
Fotografie ze slavnostního znovuotevření amátník Bedřicha Smetany dne 28.6.2007.
foto: RNDr. Aleš Střecha