Památník Svatopluka Čecha - Obřadní síň

Památník Svatopluka Čecha - Obřadní síň OÚ Obříství
Nápis na pamětní desce: “ZDE BYDLEL SVATOPLUK ČECH BÁSNÍK ČESKÝ 1/2 1895 - 1/10 1903”
foto: OÚ Obříství, 2012

Památník Svatopluka Čecha - Obřadní síň obecního úřadu Obříství, která vznikla v roce 1972 úpravou staré básníkovy chalupy, je místem, kde žil a pracoval český spisovatel a básník Svatopluk Čech. Památník Svatopluka Čecha je umístěn v jeho bývalém domku a dřevěném přístavku, který Čech zakoupil na národopisné výstavě v Praze v roce 1895 a ve kterém v letech 1895 – 1903 žil. V parčíku na návsi je pomník s bustou Svatopluka Čecha, odhalený 19. 6. 1921. Po katastrofálních záplavách v srpnu 2002 prošel památník i jeho okolí kompletní rekonstrukcí. V současné době obecní úřad využívá historické prostory pro pořádání svatebních obřadů, vítání občánků a dalších společenských a kulturních akcí.

Památník Svatopluka Čecha - Obřadní síň OÚ Obříství
foto: RNDr. Aleš Střecha, 2012, 2017
Doba stanovená k uzavírání sňatků:  pátek, sobota  9.30 - 12.00
Po dohodě lze svatební obřad uskutečnit i mimo stanovenou dobu a místo. Toto podléhá poplatku dle zákona o správních poplatcích. Podrobné informace získáte na Obecním úřadě Obříství.

Oddávající: Jitka Zimová - starostka obce
                   Renáta Šulcová - místostarostka

Matrikářka: Jarmila Šálová