Administrativní území obce se skládá ze dvou katastrálních území Obříství a Úpor o celkové výměře 1522 ha, ležícího většinou na levém břehu řeky Labe.

Obec leží cca 24 km severně od centra hlavního města Prahy a cca 14 km od jeho administrativních hranic. Bližší souvislost a provázanost má území obce se sousedním městem Neratovice, dále s bývalým okresním městem Mělníkem a hlavním městem Prahou, se kterými je obec spojena silnicí I/9 z Prahy do Mělníka.

Obříství je moderní dynamickou obcí, která se zaměřuje na rozvoj a podporu bydlení. Obec má od listopadu 2005 schválený územní plán. Perspektivně obec počítá s přírůstkem přibližně 600 obyvatel v nových domech a bytech.


Související informace

 
 ●  Územní plán obce
 ●  Strategický plán rozvoje