Znak a vlajka obce Obříství

Obec Obříství se od roku 2005 řadí k obcím, které již získaly či se snaží získat svůj znak a vlajku. Obec oslovila heraldickou kancelář M. Pavlů, která předložila několik návrhů znaků obce a po několika jednáních byl nakonec vytvořen návrh znaku, ve kterém se autorovi panu Miroslavu Pavlů podařilo výstižně propojit symboliku přístavu a plavby s hudebními tradicemi i s odkazem na bývalou feudální vrchnost, přičemž počet hvězd navíc vyjadřuje tři části obce. Unikátní, dosud u nás nepoužitou a současně velmi nápaditou a nezaměnitelnou figurou je kotva spojená s harfou.

Znak a vlajka obce - schváleno dne 3.8.2005 podvýborem pro heraldiku a vexilogii PS PČR a slavnostní udělení zástupcům obce.

Symbolika znaku:
Kotva symbolizuje historicky významnou část dějin obce - plavbu Obříství-Drážďany, harfa symbolizuje a připomíná působení Bedřicha Smetany, který právě zde prožil nejšťastnější část svého života a napsal zde svá nejznámnější díla, modrá barva pozadí znaku symbolizuje řeku Labe, s jejímž tokem je život obce vždy spojen. Tři žluté hvězdy vyjadřují tři části obce - část Obříství, Dušníky a Semilkovice. Kříž pak připomíná bývalou feudální vrchnost. Symbolika vlajky je totožná.