další informaceObec Obříství leží v úrodné polabské nížině nedaleko silnice I/9 z Prahy na Mělník s křižovatkou Na Štěpáně. Od bývalého okresního města Mělník je obec vzdálena vzdušnou čarou cca 7 kilometrů a od hranic hlavního města Prahy přibližně 14 kilometrů. Historicky se skládá z více částí - Obříství, osady Dušníky, Semilkovice, Lamberk, Na Štěpáně a zčásti území Úpor na soutoku Vltavy a Labe, dnes však všechny osady tvoří jeden správní celek. 

Katastr obce se skládá z území obce Obříství a Úpor, katastrální výměra činí 1522 hektarů a sousedí s obcemi Kly, Tuhaň, Libiš, Chlumín, Korycany, Zálezlice a Vrbno. Obcí protéká řeka Labe - osídlení je na jejím levém břehu, a katastr se dotýká též pravého břehu Vltavy.

Podrobnou mapu katastrálního území naleznete zde.


Celé území obce leží v povodí řek Labe a Vltavy. Vedle hlavního koryta se v nivě Labe vyskytují bývalá ramena a četné odvodňovací kanály a strouhy.

Obříství má bohatou historii, stojí zde četné cenné technické i historické památky. Žili zde významné osobnosti našich dějin - především Bedřich Smetana, který se zde na Lamberku v Semilkovicích podruhé oženil a začal zde skládat svoji Prodanou nevěstu. Dnes zde má památník.


Katastrální území obce https://maps.cleerio.cz/obristvi

Přírodní podmínky
Obec Obříství leží v části území historicky nazývaném Meziříčí - v úrodné části země mezi Labem a Vltavou. Krajina je zde rovinatá, leží pouze 159 metrů nad mořem, nejbližší výšinný bod je hora Dřínov, nejvyšší z Lužecké kotliny (247 m n. m.)., u jejího úpatí v historii stával mocný hrad Meziříčí


Přírodní charakteristiku území obce tvoří historicky dlouhodobě intenzivně zemědělsky využívané území (
více jako 7000 let) podél středního toku řeky Labe. Zastavěné území se táhne podél levého břehu řeky. 

Území leží ve "staré sídelní oblasti", k základnímu odlesnění došlo již před naším letopočtem.  Kromě luk tvoří převážnou část katastru obce zemědělská půda, kde se daří obilovinám všeho druhu, dále bramborům a řepě. Rozvinuté je rovněž sadařství, pěstování zeleniny a květin. Díky své poloze v Polabí patří Obříství jako celý mělnický okres k nejteplejším a nejsušším oblastem v Čechách. Vegetační doba zde trvá v průměru 166 dnů - od konce dubna do poloviny října. 

Staré Labe
foto RNDr. Aleš Střecha

Letecký pohled na obec Obříství - před novou výstavbou.
Na tomto snímku jdou zvlášť dobře rozlišit původní části obce: Obříství, Semilkovice i Dušníky.
Foto: Tomáš Hora THC, letecké snímkování, 2007
Životní prostředí
Nepopíratelný vliv na zdejší krajinu a její životní prostředí má pomyslný průmyslový trojúhelník, v němž se Obříství nachází a jehož vrcholy tvoří podniky Spolana Neratovice, Kaučuk Kralupy nad Vltavou a Elektrárna Mělník-Horní Počaply. Díky mnohem zodpovědnějšímu přístupu vedení podniků, stále přísnějším nor- mám a častým kontrolám se stav životního prostředí neustále lepší. Dalším velkým kladem pro životní prostředí je skutečnost, že v současnosti není na celém území obce žádná povolená skládka odpadů. Pod zámkem, na místě zasypaného bývalého koryta řeky Labe se rozprostírá rozsáhlý park, patřící a udržovaný st. p. Povodí Labe, závod Dolní Labe, pobočka Mělník. Jedná se vyhledávané místo tichých procházek. Protože některé stromy v parku jsou již přestárlé, dochází k jejich prořezávání. Dalším zajímavým místem jsou lužní porosty přírodní rezervace Úpor (směrem k soutoku Labe a Vltavy), která vznikla na rozloze 225 ha v roce 1960 a Černínovsko, které se rozprostírá na levém břehu Labe od Štěpánského mostu k Libiši. Ta vznikla výnosem Státního památkového úřadu v Praze již 12. ledna 1927, kdy bylo Černínovsko prohlášeno za přírodní rezervaci.