samospráva obce

ZASTUPITELSTVO OBCE ZVOLENÉ V ŘÁDNÝCH VOLBÁCH 5. - 6.10.2018

Jitka Zimová - starostka obce
Renáta Šulcová – místostarostka obce
Dana Kalašová – předsedkyně finančního výboru
Michaela Vohlídalová – předsedkyně kontrolního výboru
Jiří Holzmann – člen zastupitelstva
Petr Rudišar – člen zastupitelstva
Milan Šnajdr – člen zastupitelstva
Miroslav Těšínský – člen zastupitelstva
Mgr. Milena Jachková – člen zastupitelstva
Roman Vyšín – člen zastupitelstva
Drahoslav Hyka – člen zastupitelstva
 

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obříství.
Jednací řád 2014 Zastupitelstva obce Obříství.

Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

starosta obce Jitka Zimová
místostarostka obce Renáta Šulcová

starosta obce Jitka Zimová