samospráva obce

ZASTUPITELSTVO OBCE ZVOLENÉ V ŘÁDNÝCH VOLBÁCH 10. - 11.10.2014
(řazeno abecedně)

Bílá Věra
Bradáčková Michaela
Holzmann Jiří
Hyka Drahoslav
Kalašová Dana
Krumpholc Zdeněk
Šnajdr Milan
Štěpánek Milan
Šulcová Renáta
Těšínský Miroslav
Zimová Jitka

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obříství.
Jednací řád 2014 Zastupitelstva obce Obříství.

Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích

starosta obce Jitka Zimová
místostarostka obce Renáta Šulcová

starosta obce Jitka Zimová