Složení výborů a komisí

Složení výborů

Výbor finanční: předsedkyně Dana Kalašová
členové Jana Hořejší a Lenka Dolenská
Výbor kontrolní: předseda Milan Štěpánek
členové Eva Kreisingerová a Petr Tocstein
 
Složení komisí
Správa obecního majetku: předseda Zdeněk Krumpholc
Dopravní komise: předseda Drahoslav Hyka
Sociální  komise: předseda Jiří Holzmann
Komise veřejného pořádku: předseda Michaela Vohlídalová
Komise stavební: předseda Miroslav Těšínský
Zemědělská komise: předseda Milan Šnajdr
Kulturní a školská komise: předsedkyně Věra Bílá