Složení výborů a komisí

Složení výborů

Výbor finanční: předsedkyně Dana Kalašová
členové  
Výbor kontrolní: předseda Michaela Vohlídalová
členové  
 
Složení komisí
Správa obecního majetku: předseda  
Dopravní komise: předseda  
Sociální  komise: předseda  
Komise veřejného pořádku: předseda  
Komise stavební: předseda  
Zemědělská komise: předseda  
Kulturní a školská komise: předsedkyně