Přehled konání zastupitelstva obce Obříství v roce 2017

Dle zákona č. 128/2000 Sb. jsou všechna jednání veřejná, stanovené termíny konání zastupitelstva jsou pouze orientační.
Zasedání zastupitelstva obce je dle § 92 a 93 zákona o obcích možné svolat i v jiných termínech.
  Po 9. 1.2017
Út 10. 1.2017
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 13.3.2017
Út 14. 3.2017
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 24.4.2017
Út 25.4.2017
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 19.6.2017
Út 20.6.2017
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 4.9.2017
Út 5. 9.2017
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 23.10.2017
Út 24.10.2017
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 11.12.2017
Út 12.12.2017
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ