Přehled konání zastupitelstva obce Obříství v roce 2019

Dle zákona č. 128/2000 Sb. jsou všechna jednání veřejná, stanovené termíny konání zastupitelstva jsou pouze orientační.
Zasedání zastupitelstva obce je dle § 92 a 93 zákona o obcích možné svolat i v jiných termínech.
  Po 21. 1.2019
Út 22. 1.2019
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 18.3.2019
Út 19. 3.2019
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 15.4.2019
Út 16.4.2019
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 10.6.2019
Út 11.6.2019
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 16.9.2019
Út 17. 9.2019
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 11.11.2019
Út 12.11.2019
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 9.12.2019
Út 10.12.2019
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ

10/2018  KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE