Přehled konání zastupitelstva obce Obříství v roce 2018

Dle zákona č. 128/2000 Sb. jsou všechna jednání veřejná, stanovené termíny konání zastupitelstva jsou pouze orientační.
Zasedání zastupitelstva obce je dle § 92 a 93 zákona o obcích možné svolat i v jiných termínech.
  Po 15. 1.2018
Út 16. 1.2018
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 12.3.2018
Út 13. 3.2018
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 23.4.2018
Út 24.4.2018
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 18.6.2018
Út 19.6.2018
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 10.9.2018
Út 11. 9.2018
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ
  Po 8.10.2018
Út 9.10.2018
17.00
18.00
kancelář starostky (pracovní)
zasedací místnost OÚ

10/2018  KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE