Dům s pečovatelskou službou Obříství, DPS, Obříství 260, 277 42 Obříství
Tel.: 315 674 161
E-mail: obristvi@charita-neratovice.cz
 
Farní charita Neratovice
U Závor 1458, 277 14 Neratovice
WWW: http://www.charita-neratovice.cz
DENNÍ STACIONÁŘ OBŘÍSTVÍ
Denní centrum je určeno pro pobyty seniorů či zdravotně postižených, o které pečuje jejich rodina, ale vzhledem ke svému zaměstnání jim nemohou poskytnout celodenní péči. Je také určeno pro seniory, kteří žijí sami, potřebují kontakt s lidmi a vyplnění volného času. Umožňuje jim zařadit se do společenství lidí, dává jejich dnům řád, posiluje důstojnost člověka, zbavuje je pocitu nepotřebnosti. Zároveň je ale natrvalo nevyřazuje z rodinného prostředí.

Centrum je vybaveno společenskou místností s televizí, jídelnou, kuchyňkou a odpočinkovou místností. Kapacita zařízení je cca 6 – 8 klientů.

Jaké služby nabízíme
• snídaně, svačiny, obědy včetně pitného režimu
• čtení, ruční práce, společenské hry
• skupinové kondiční cvičení
• dohled nad užíváním léků, zdravotní péče, hygiena
• fyzioterapie, ergoterapie
• 1 x týdně měření tlaku a glykemie v ceně pobytu

Dále nabízíme každou středu od 14 do 17 hodin setkání přátel centra seniorů.
Program si můžete tvořit sami - ruční práce, cvičení, posezení s přáteli v dobrém kolektivu