FARNÍ CHARITA NERATOVICE - DENNÍ STACIONÁŘ OBŘÍSTVÍ
 
9.10.2017 | TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Ve dnech od 1. ledna do 15. ledna 2018 pořádá Charita České republiky akci Tříkrálové sbírky. Skupinky koledníků budou obcházet města, městyse a vesnice po celé ČR.
Farní charita Neratovice je od roku 2001 každoročně zapojena do tohoto celorepublikového projektu. Naši koledníci se sbírky zúčastní ve dnech od 3. ledna do 10. ledna 2018. Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijme koledníky a přispěje do jejich pokladniček. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice
» přejít na odkaz