ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2018
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Oznámení záměru 14.12.2018 31.12.2018
Usnesení č.7/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 6.12.2018 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
11.12.2018  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) - zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici č. II/101 při akci EVROPA V OBŘÍSTVÍ, přechodná úprava silničního provozu na ulici Bedřicha Smetany - v katastrální území Obříství (708828), v obci Obříství (535133) 11.12.2018 27.12.2018
Rozpočet Obce Obříství na rok 2019

Střednědobý výhled do 2021

Rozpočtové opatření č.11.2018

Rozpočtové opatření č.10.2018

 

10.12.2018  
Svazek měst a obcí VKM - rozpočet na rok 2019 - návrh
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh
23.11.2018 31.12.2018
I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Obecní úřad Obříství dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40
Doba konání: 6.12.2018 od 18:00 hodin
23.11.2018 6.12.2018
Oprava záměru o propachtování nemovitého majetku obce Obříství 21.11.2018 6.12.2018
Návrh střednědobého výhledu do roku 2021 - zveřejněno 20.11.2018 20.11.2018 6.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 - zveřejněno 20.11.2018 20.11.2018 6.12.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí + příloha 16.11.2018

 

 
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 31.10.2018, od 17:00 v zasedací místnosti OÚ 5.11.2018  
I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Obříství
 – zasedací místnost obecního úřadu, Svatopluka Čecha 40 - 31.10.2018 od 18:00
22.10.2018  
Rozpočtové opatření č.9.2018 8.10.2018  
Oznámení o záměru - pacht zemědělských pozemků
Oprava záměru o propachtování nemovitého majetku obce Obříství
24.09.2018  
Rozpočtové opatření č.8.2018 21.9.2018  
Usnesení č.6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 11.9.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 13.09.2018  
Oznámení o době a místě konání voleb
První zasedání okrsková volební komise
6.9.2018 6.10.2018
Návrh Programu Zasedání zastupitelstva obce Obříství, konané dne 11.9.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 31.8.2018  
Městský úřad v Neratovicích - ROZHODNUTÍ 20.8.2018  
Rozpočtové opatření č.7.2018 3.8.2018  
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU 1.8.2018 17.8.2018
Usnesení č.5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 25.7.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu 30.7.2018  
Výstraha - zvýšené nebezpečí požárů 30.7.2018  
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 30.7.2018 6.10.2018
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) - výstavba a napojení vodovodního řadu v obci Obříství - na místní komunikaci ul. Dušnická, přechodná úprava silničního provozu na ulici Dušnická a úplné uzavírky na uvedené komunikaci - v katastrální území Obříství (708828), v obci Obříství (535133) 12.7.2018 30.7.2018
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam 9.7.2018 8.8.2018
Volby do zastupitelstev měst a obcí
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Obříství
3.7.2018 6.10.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 28.6.2018 23.8.2018
Záměr prodeje 20.6.2018 9.8.2018
Závěrečný účet obce Obříství za rok 2017
Rozpočtové opatření č.6.2018
20.6.2018  

Usnesení č.4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 19.6.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

20.6.2018  
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 18.6.20187 4.7.2018
Návrh Programu Zasedání zastupitelstva obce Obříství, konané dne 19.6.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 8.6.2018 19.6.2018

Obec Obříství finančně podporuje zapsaný spolek AVES, se sídlem Kladno. Tento spolek se zabývá záchranou zraněných živočichů z volné přírody. V případě nálezu můžete volat na telefonní číslo 602 336 014.

8.6.2018  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy vydává toto: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
8.6.2018 25.6.2018
Oprava povrchu Obříství - Větrušice 7.6.2018 25.6.2018
Návrh závěrečného účtu obce Obříství za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017 4.6.2018 19.6.2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 23.5.2018  
Záměr o prodeji nemovitého majetku obce Obříství 21.5.2018 6.6.2018

Usnesení č.3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 24.4.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
+ Záměr o prodeji nemovitého majetku obce Obříství

27.4.2018  
Záměr o směně nemovitého majetku obce Obříství 27.4.2018 14.5.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
25.4.2018  
Návrh Programu zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 24.4.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 13.4.2018  
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu §18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017. 11.4.2018  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) na místní komunikace - ulice Spojovací, par.č. 1550/1, 710/18 a 710/38 v obci Obříství (535133), v katastrálním území Obříství (708828) za účelem výstavby nové vodovodní, plynové a kanalizační přípojky pro stavbu RD p.č. 844/22, ul. Spojovací, obec Obříství (535133) 5.4.2018 23.4.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) + tabulka 5.4.2018  
Rozpočtové opatření č.4.2018 5.4.2018  
Rozpočtové opatření č.3.2018 22.3.2018  
Návrh Programu zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 20.3.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 9.3.2018  
Rozpočtové opatření č.2.2018 2.3.2018  
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Obříství, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Obříství.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.