ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2018
Text oznámení Vyvěšeno
dne
Zveřejnění do dne
Návrh Programu zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 24.4.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 13.4.2018  
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu §18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017. 11.4.2018  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění) na místní komunikace - ulice Spojovací, par.č. 1550/1, 710/18 a 710/38 v obci Obříství (535133), v katastrálním území Obříství (708828) za účelem výstavby nové vodovodní, plynové a kanalizační přípojky pro stavbu RD p.č. 844/22, ul. Spojovací, obec Obříství (535133) 5.4.2018 23.4.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) + tabulka 5.4.2018  
Rozpočtové opatření č.4.2018 5.4.2018  
Rozpočtové opatření č.3.2018 22.3.2018  
Návrh Programu zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 20.3.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 9.3.2018  
Rozpočtové opatření č.2.2018 2.3.2018  
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Obříství, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Obříství.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.