ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2018/2017
 
17.01.2018 | Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce obříství 16.1.2018
Usnesení č.1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 16.1.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
» přejít na odkaz
 
 
17.01.2018 | Řád veřejného pohřebiště
Řád veřejného pohřebiště
» přejít na odkaz
 
 
16.01.2018 | VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 26. A 27. LEDNA 2018
Oznámení o době a konání voleb prezidenta II. kolo
 přejít na odkaz
 
 
13.01.2018 | VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 12. A 13. LEDNA 2018
Výsledky volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 za obec Obříství
 přejít na odkaz
 
 
05.01.2018 | Veřejná vyhláška
Přeložka kabelového vedení NN v obci Obříství - na silnici II/101 – ul. Mělnická, silnice č. III/24215 – ul. Školní a místní komunikace ul. Svatopluka Čecha, parc.č. 1600/1, 1600/5 a 1600/16 - v katastrální území Obříství (708828), v obci Obříství (535133)
 přejít na odkaz
 
 
05.01.2018 | Program zasedání zastupitelstva obce Obříství
Návrh Programu zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 16.1.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
» přejít na odkaz
 
 
20.12.2017 | směrnice pro zadávání vzmr
Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb. Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty zakázky.
» přejít na odkaz
 
 
20.12.2017 | svazek měst a obcí VKM
Schválený rozpočet Svazku VKM, schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM
 přejít na odkaz
 
 
18.12.2017-3.1.2018 | Oznámení o záměru PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU OBCE OBŘÍSTVÍ
Zveřejnění záměru o prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví obce - pozemek
 přejít na odkaz
 
 
18.12.2017-3.1.2018 | USNESENÍ č. 7/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 14.12.2017 ...
» přejít na odkaz
 
 
18.12.2017 | Rozpočet 2018 - rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6., rozpočet 2018, střednědobý výhled do roku 2020
» přejít na odkaz, odkaz 2, odkaz 3
 
 
14.12.2017-13.1.2018 | Volba prezidenta České republiky
Svolání první okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb
 přejít na odkaz
 
 
13.12.2017-19.1.2018 | dražební vyhláška
Usnesení - dražební vyhláška
» přejít na odkaz
 
 
30.11.2017-14.12.2017 | Program zasedání zastupitelstva obce Obříství
Návrh Programu zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 14.12.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
» přejít na odkaz
 
 
27.11.2017-24.1.2018 | Usnesení o opakované dražbě
Dražební vyhláška ...
» přejít na odkaz
 
 
24.11.2017 | návrh rozpoČTU OBCE OBŘÍSTVÍ NA ROK 2018
Návrh střednědobého výhledu do r. 2020
» přejít na odkaz, odkaz 2
 
 
20.11.2017-6.12.2017 | mÚ Neratovice - veŘejnÁ vyhlÁŠka - opatŔENÍ obecné povahy
Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy ...
» přejít na odkaz
 
 
13.11.2017-29.11.2017 | ministerstvo zemědělství - veŘejnÁ vyhlÁŠka obecné povahy
Ministerstvo zemědělství .. nařizuje ...
» přejít na odkaz
 
 
10.11.2017 | ZÁMĚR o nájmu nemovitého majetku obce obříství
... prodejna se zázemím ... (bývalá prodejna potravin) ...
» přejít na odkaz
 
 
9.11.2017 | svazek měst a ObcÍ VKM
Střednědobý výhled rozpočtu + rozpočet na rok 2018
» přejít na odkaz , odkaz 2
 
 
07.11.2017-13.01.2018 | INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Volba presidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018. Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
» přejít na odkaz
 
 
25.10.2017-30.11.2017 | usnesení
Exekuce proti povinné(mu) ...
» přejít na odkaz
 
 
25.10.2017-10.11.2017 | záměr o prodeji pozemku
Záměr prodat nemovitý majetek obce Obříství ...
» přejít na odkaz
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Obříství, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Obříství.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.