ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA - 2017
 
13.11.2017-29.11.2017 | ministerstvo zemědělství - veŘejnÁ vyhlÁŠka obecné povahy
Ministerstvo zemědělství .. nařizuje ...
» přejít na odkaz
 
 
10.11.2017 | ZÁMĚR o nájmu nemovitého majetku obce obříství
... prodejna se zázemím ... (bývalá prodejna potravin) ...
» přejít na odkaz
 
 
07.11.2017-13.01.2018 | INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Volba presidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018. Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
» přejít na odkaz
 
 
25.10.2017-30.11.2017 | usnesení
Exekuce proti povinné(mu) ...
» přejít na odkaz
 
 
25.10.2017-10.11.2017 | záměr o prodeji pozemku
Záměr prodat nemovitý majetek obce Obříství ...
» přejít na odkaz
 
UPOZORNĚNÍ Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu se zákonem začerněny. Originály listin jsou k dispozici na pevné úřední desce Obecního úřadu Obříství, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Obříství.
INFORMACE Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).
PODPORA

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován buď Adobe Reader, popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů.