profil zadavatele veřejných zakázek    https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00237141 

 
vyvěšeno 23.6.2015  /  UKONČENO
Výzva k podání nabídek na zakázku OPŽP "Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství"
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/15.28805

Přílohy:
Zadávací dokumentace Zateplení ZŠ a MŠ Obříství.PDF (590 kB)
P1 Čestné prohlášení zákl. kval. předpoklady - Obříství.doc (50 kB)
P2 Výkaz výměr Obříství.xls (335 kB)
P3 SOD navrh - Obříství.doc (187 kB)
P4 Projektova dokumentace a EA Obristvi.zip (43 656 kB)
P5 krycí list - Obříství.doc (78 kB)
P6 Provozní řád ZŠ Obříství.doc (17 kB)
P6 Provozní řád MŠ Obříství v době projektu.doc (33 kB)
 
vyvěšeno 20.7.2015
Dodatečná informace č. 2 k zakázce OPŽP "Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství"
Lhůta pro podání nabídky se prodlužuje na 20.7.2015, 11.00 hodin
Přílohy:
schema oken ZS_MS_15_07_11c.pdf (1 MB)
TECHNICKA_ZPRAVA _ZS_MS_15_07_11.pdf (86 kB)
 
vyvěšeno 7.7.2015
Dodatečná informace č. 1 k zakázce OPŽP "Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství"
 
 
vyvěšeno 27.8.2014  /  UKONČENO
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejné osvětlení "Chodníky Obříství - Semilkovice" Obříství
Zadávací dokumentace VO II
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení "Veřejné osvětlení - Chodníky Obříství - Semilkovice - Obříství
Zrušení zadávacího řízení
Lhůta pro podání nabídek končí 27.8.2014 v 16,00 hodin.
Vydal: Obec Obříství
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení "Vybudování nového chodníku v Obříství, část Dušníky"
Lhůta pro podání nabídek končí 27.8.2014 v 16,00 hodin.
Vydal: Obec Obříství
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce vytápění Zdravotní středisko Obříství
Příloha: Zadávací dokumentace
Lhůta pro podání nabídek končí 16.6.2014 v 16,30 hodin.
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení dle Zákona - zakázka malého rozsahu: "Vybudování veřejného bezbariérového chodníku v obci Obříství - Semilkovice dle projektové dokumentace".
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na zakázku "Územní plán obce Obříství"
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení dle Zákona- zakázka malého rozsahu: Bezbariérové chodníky v obci Obříství - Štěpán I. veřejné osvětlení + ozelenění
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky zadávané mimo zadávací řízení dle Zákona- zakázka malého rozsahu: Bezbariérové chodníky v obci Obříství - 3. etapa, centrum obce
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Oznámení o zrušení zadávacího řízení
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Veřejná zakázka malého rozsahu "Bezbariérové chodníky v obci Obříství - 3. etapa, centrum obce"
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Veřejná zakázka malého rozsahu "Bezbariérové chodníky v obci Obříství - 3. etapa, centrum obce"
Zápis z jednání komise pro hodnocení nabídek
 
 
vyvěšeno  /  UKONČENO
Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce jednosměrní místní komunikace v obytné zóně - lokalita Obříství II, na pozemku parc. č. 1538/2 v k.ú. Obříství"
Zápis z jednání komise pro hodnocení nabídek