24.10.2018
Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně ZŠ Obříství, ul. Školní č.p. 84, Obříství.
K dispozici je projektová dokumentace a seznam materiálů. Zájemci mohou podávat nabídky na Obecním úřadě Obříství do 9.11.2018.
Pokud bude navržené osvětlení jiného typu, musí být doložen výpočet shodný s Projektovou dokumentací.
» přejít na odkaz
 
 
25.4.2018
Oprava dvou hrobů a tří pomníků církevních hodnostářů na hřbitově v Obříství.
Oprava dvou hrobů a tří pomníků církevních hodnostářů na hřbitově v Obříství. Je potřeba zejména oprava a betonáž základů hrobů, mechanické a chemické čištění pískovcových pomníků a doplnění, rekonstrukce sošky anděla u náhrobku v oplocení. Zájemci se mohou
hlásit na Obecním úřadě Obříství od 25.4. do 9.5.2018.
 
 
25.4.2018
Výměna plechové ploché střechy, oprava římsy a osazení nových žlabů a svodů na části nemovitosti v ul. Ke Hřišti č.p. 42.
Výměna plechové ploché střechy, oprava římsy a osazení nových žlabů a svodů na části nemovitosti v ul. Ke Hřišti č.p. 42. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství od 25.4. do 16.5.2018.
 
 
25.4.2018
Dodání a montáž ukazatele rychlosti na silnici II/101 v obci Obříství na stožár veřejného osvětlení. Součástí dodávky bude i následný servis nově montovaného kusu, tak i pravidelný servis již osazených 2 ks ukazatelů v obci.
Dodání a montáž ukazatele rychlosti na silnici II/101 v obci Obříství na stožár veřejného osvětlení. Součástí dodávky bude i následný servis nově montovaného kusu, tak i pravidelný servis již osazených 2 ks ukazatelů v obci. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 18.5.2018.
 
 
2.3.2018
Rekonstrukce koupelny v bytovém domě č.p.42, bytová jednotka č. 3.
Jedná se o provedení odstranění původních obkladů a dlažby, revize vodovodního a kanalizačního vedení, zednické a bourací práce, osazení nových obkladů a dlažby, kompletace zařizovacích předmětů. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství od 5.3. do 16.3.2018.
 
 
5.1.2018
Oprava neregistrovaného můstku – mola
Je nezbytné provedení otryskání, defektoskopické zkoušky, demontáž a montáž nových nárazníků, nátěr pontonu. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství od 8.1. do 19.1.2018.
 
 
16.8.2017
Obnovení nátěrů dřevěných štítů (7 konstrukcí štítů) u povodňových rodinných domů.
Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 25.8.2017.
 
 
27.7.2017
Demolice hasičské zbrojnice – Obříství.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 11.8.2017.
 
 
24.7.2017
Obnova páteřní komunikace na hřbitově v Obříství.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 11.8.2017.
 
 
15.3.2017
Úprava stávající zeleně v areálu u Základní školy v Obříství.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 22.3.2017.
Kácení 6 ks Thují obrovských, lokalita ul. Ke Hřbitovu a následné vysázení nových jedinců.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 22.3.2017.
 
 
10.3.2017
Nákup vánočního osvětlení: LED světelný motiv- vločka, teple bílá, v počtu 14 ks.
Zájemci s nabídkou se mohou hlásit na Obecním úřadě do 17.3.2017.
 
 
27.2.2017
Zhotovení a osazení dřevěných konstrukcí
2 ks vylepovacích ploch v lokalitě Na Štěpáně a v parku Sv. Čecha - - 2 ks cedulí – provozní řády dětských hřišť v lokalitě Nové Obříství a v lokalitě Na Tarase.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 10.3.2017
Ošetření stromů výchovným řezem v lokalitě Na Tarase.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 10.3.2017.
Kácení 3 ks stromů Jasanu ztepilého ( Fraxinus excelsior) a následné vysázení 2 ks nových jedinců
v obci Obříství, v lokalitě Na Štěpáně u křížku.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 10.3.2017.
RESTAUROVÁNÍ SOCHY sv. MARKÉTY
Jedná se o provedení restaurátorských prací na soše sv. Markéty na návsi v obci Obříství v souladu s průzkumem a vydaným závazným stanoviskem na kulturní památku. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 10.2.2017.
Nákup konvektomatu do školní jídelny Základní školy Obříství.
Kapacita : 11x1/1 GN, počet jídel: 151-250/den, typ elektrický, vyvíjení páry: injekční.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě do 14.10.2016.
Havarijní kácení trnovníku akátu v areálu B. Smetany Na Lamberku.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 23.9.2016.
 
 
25.5.2016
Dodání a položení PVC v obytné místnosti bytu č. 7 , v Domě s pečovatelskou službou, ul. Školní č.p. 260, Obříství.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 3.6.2016.
 
 
9.5.2016
Zhotovení nových rozvodů vody a osazení vodoměru v nájemních bytech v DPS Obříství.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 27.5.2016.
 
 
9.5.2016
Oprava vjezdových vrat do areálu Základní školy Obříství.
Oprava zahrnuje výměnu stávajících pantů, výměnu zámku a kování, částečnou výměnu dřevěných výplní. Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 13.5.2016.
Zhotovení kombinovaného oplocení u nájemního povodňového domu, ul. Ke Štěpnicím č.p. 37, Obříství- Dušníky.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 20.5.2016.
 
 
29.4.2016
Oprava nezastřešených balkonů v nájemním domě č.p. 261.
Jedná se o bourací práce, opravu a vyrovnání podkladů, nanesení hydroizolační hmoty, usazení okapnice včetně těsnících pásek, osazení a vyspárování dlažby.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 27.5.2016.
 
 
4.4.2016
Realizace části Osazovacího plánu obce Obříství 2016
A: výsadba zeleně u Památníku Sv. Čecha
B: výsadba zeleně u autobusové zastávky v Semilkovicích
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na obecním úřadě v Obříství do 15.4.2016.
 
 
24.2.2016
Vypracování Posudku budov z hlediska PENB (průkaz energetické náročnosti budov) dle zákona č. 406/2000 Sb
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 15.3.2016.
 
 
22.2.2016
Vypracování Posudku budov z hlediska PENB (průkaz energetické náročnosti budov) dle zákona č. 406/2000 Sb..
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě do 15.3.2016.
 
 
26.6.2015
„ Zhotovení části dřevěného oplocení v okolí Památníku Sv. Čecha.“
Lhůta pro podání nabídky 3.7.2015
 
 
15.4.2015
"Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství - projekční činnost"
Lhůta pro podání nabídky 30.4.2015
 
 
24.3.2015
"Provedení revizí elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 na části obecního majetku!".
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Obříství do 1.4.2015.
 
 
23.3.2015
"Výmalba prostor budovy obecního úřadu".
Zájemci se mohou hlásit na OÚ do 1.4.2015