PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO
A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Platný na území obce Obříství pro rok 2017
 
 

Kontejner na textil
V OBCI OBŘÍSTVÍ BYL ZAVEDEN OD 1.5. 2013 SBĚR POUŽITÉHO OBLEČENÍ OD OBYVATEL
POMOCÍ SPECIÁLNÍCH SBĚRNÝCH KONTEJNERŮ

Na sběr použitého textilu jsou rozmístěny speciální sběrné kontejnery, které jsou v závislosti na naplnění vyprazdňovány
(jednou za týden až jednou za dva týdny). Veškerý textil musí být uložen v plastovém pytli.

 
Sběrná místa na separovaný odpad v obci
1 na návsi, před prodejnou potravin, náves Svatopluka Čecha
kontejnery na papír, plast, sklo, nápojový karton
kontejner na použitý textil
kontejner na sběr kovových obalů
2 prostranství za autobusovou zastávkou
v Obříství – Semilkovice, ul. Semilkovická
kontejnery na papír, 2x plast, sklo
3 lokalita „ u Špejcharu“, ul. Na Zájezdu
kontejnery na papír, 2x plast, sklo
4 lokalita na Vinohradech, ul. Vltavská
kontejner na papír, plast, sklo
5 lokalita Na Tarase, ul. Na Tarase
kontejner na papír, plast, sklo, nápojový karton
kontejner na použitý textil
6 lokalita „U hasičské zbrojnice“, ul. Na Tarase
kontejner na papír, plast, sklo
7 lokalita „ Nové Obříství“, ul. Labská
kontejner na papír, plast, sklo