Obecní úřad Obříství, Obříství 40, 277 42 Obříství
telefon
315 685 000 starostka (Jitka Zimová)
315 674 513 místostarostka (Renáta Šulcová)
315 685 035 ekonom, matrika (Jarmila Šálová)
e-mail
obecní úřad/podatelna obec.obristvi@obristvi.cz
starostka zimova@obristvi.cz
místostarostka sulcova@obristvi.cz
ekonom, matrika salova@obristvi.cz
ID datové schránky auhbwvz
IČO 00 237 141
DIČ CZ00237141
číslo účtu ČSOB, Poštovní spořitelna, 123371186/0300

  GPS: 50°17′45″, 14°28′42″E

Pošlete nám zprávu:

Úřední hodiny Obecního úřadu Obříství

Pondělí   08.00-12.00 13.00-17.00
Středa 08.00-12.00 13.00-17.00

Úřední hodiny CzechPOINT Obříství

Pondělí   08.00-12.00 13.00-17.00
Středa 08.00-12.00 13.00-17.00
Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
starosta obce Jitka Zimová
místostarostka obce Renáta Šulcová
   
Organizační řád Organizační řád obce Obříství
Organizační struktura Organizační struktura
Personální obsazení obecního úřadu:
ekonom Jarmila Šálová
matrika Jarmila Šálová

starosta obce Jitka Zimová

Agenda Obecního úřadu Obříství
 
Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
 
Na úřadě Obecním úřadě Obříství můžete vyřídit
 
Výpis z katastru nemovitostí
Ověřené výstupy z katastru nemovitostí
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
Výpis z bodového registru řidičů
Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
Přijetí podání podle živnostenského zákona
Autorizovaná konverze dokumentů
Podání žádosti o zřízení datové schránky
Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových