vzhledem k velkému množství aktualizací a vstupů na www stránky doporučujeme každému uživateli čistit CACHE prohlížeče (např. stisknutím kláves CTRL a F5)


zřídili jsme pro vás nový přehledný odkaz
 

16.7.2021 | POZVÁNKA


9.7.2021 | UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Z PROVOZNÍCH A TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE SBĚRNÝ DVŮR 10.7.2021 UZAVŘEN NÁSLEDNÝ TERMÍN OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA BUDE DLE PLATNÉHO ROZPISU 24.7.2021

 
7.7.2021 | VAROVÁNÍ ČHMÚ
Zpráva č. 000211
Odesláno: 7.7.2021 11:05:29
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000210 vydanou 06.07.2021 v 10:48:48 hodin
Územní platnost: ORP Neratovice


Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat zvlněné frontální rozhraní oddělující velmi teplý vzduch nad východní od chladnějšího vzduchu nad západní Evropou.


Velmi silné bouřky

Vysoký st. nebezpečí

8.7. 14:00

 – 

9.7. 06:00

Popis: Ojediněle se vyskytnou velmi silné bouřky s přívalovými srážkami ojediněle kolem 50 mm, kroupami i větších rozměrů a nárazy větru kolem 90 km/h.

Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 


 
1.7.2021 | Sdělení starostky obce Obříství
Zastupitelstvo obce Obříství na svém jednání dne 29.6.2021 rozhodlo o uvolnění finanční částky ve výši 250 000,00 Kč pro Obec Hrušky u Břeclavi na pomoc postiženým občanům Hrušek živelnou pohromou po ničivém tornádu. Finanční částka byla již odeslána na Transparentní účet pro finanční pomoc občanům obce Hrušky
123-4548350207/0100.
Materiální sbírka prozatím nebude uspořádána, neboť tuto pomoc obec Hrušky, ani jiné postižené obce nepotřebují. Jakmile dostaneme zprávu o potřebnosti, materiální sbírka bude vyhlášena.
Jitka Zimová – starostka obce Obříství

 
26.6.2021 | DOVOLENÁ A ZÁSTUPY ČERVEN - ČERVENEC 2021
PŘES LÉTO NENÍ ODPOLEDNÍ ORDINACE V ÚTERÝ
VŠECHNA OŠETŘENÍ JSOU VŽDY NA OBJEDNÁNÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

30.6.-2.7. DOVOLENÁ

AKUTNÍ ZÁSTUP MUDr. MARTINCOVÁ BYŠICE 7,30 – 11,30 hod.
Sestra přítomna

5.7. a 6.7. SVÁTEK
7.7. STŘEDA ORDINACE OBŘÍSTVÍ 7,30-12,00
8.7. ČTVRTEK ORDINACE OBŘÍSTVÍ 7,30-12,00
9.7. PÁTEK NENÍ ORDINACE AKUTNÍ ZÁSTUP MUDr. MARTINCOVÁ BYŠICE
12.7. - 16.7. ORDINACE OBŘÍSTVÍ DENNĚ 7,30 – 11,30
19.7.-23.7. DOVOLENÁ
ZÁSTUP MUDr. Martincová , sestra přítomna

19.7. PONDĚLÍ ORDINACE BYŠICE 7,30-11,30
20.7. ÚTERÝ ORDINACE OBŘÍSTVÍ 7,30-11,30
21.7. STŘEDA ORDINACE BYŠICE 7,30-11,30
22.7. ČTVRTEK ORDINACE OBŘÍSTVÍ 7,30-11,30
23.7. PÁTEK ORDINACE BYŠICE 7,30-11,30
26.7. PONDĚLÍ ORDINACE OBŘÍSTVÍ 7,30-11,30
27.7. ÚTERÝ ORDINACE OBŘÍSTVÍ 7,30-11,30
28.7. STŘEDA ORDINACE OBŘÍSTVÍ 7,30-11,30
29.7. ČTVRTEK ORDINACE BYŠICE 7,30-11,30
30.7. PÁTEK ORDINACE OBŘÍSTVÍ 7,30-11,00

V TÝDNU 26.7.-30.7.2021 NENÍ PŘÍTOMNA SESTRA, ALE ASISTENT. NEPROVÁDÍME STANDARDNÍ ODBĚRY, EKG A DALŠÍ PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ, V ORDINACI JSME OD 7,30 HOD.

MUDr. N.Sehnalová

 
26.6.2021 | DOVOLENÁ A ZÁSTUPY ČERVEN - ČERVENEC 2021
ORDINAČNÍ HODINY PRO DĚTSKÉ STŘEDISKO NA ŠTĚPÁNĚ V DOBĚ ZÁSTUPU v ČERVNU až ZÁŘÍ 2021

ORDINACE NA ŠTĚPÁNĚ : Po – Pá 7:00 – 9:30 hod.
Ve dnech: 28.6. - 2.7., 19.7. - 23.7., 26.7. - 30.7.,
16.8. - 20.8., 23.8. - 27.8., 20.9. - 24.9.

ORDINUJÍCÍ LÉKAŘ :
19.7.-23.7., 16.8.-20.8., 20.9.-24.9. MUDr. Zuzana Gelbičová
28.6.-2.7., 26.7.-30.7., 23.8.-27.8. MUDr. Petr Šusta
Konzultace v nutných případech možné v DS Lobeček,
U Jeslí 520, Kralupy n/Vlt.:
Po, St, Čt, Pá 10:00 – 12:30
Út 14:30 – 17:00 na tel.čísle : 739 450 377
V ostatních pracovních dnech je obvyklá ordinační doba.

 
27.5.2021 | Oznámení o konání "Vítání občánků" 17.6.2021
Vítání nových občánků v obci Obříství se bude konat dne 17. června 2021 na sále v Komunitním centru Obříství, ul. Svatopluka Čecha čp. 376

Žádáme rodiče dětí o jejich nahlášení na Obecním úřadě v Obříství do 11.6.2021, viz. příloha.

Obecní úřad Obříství
ul. Svatopluka Čecha 40
277 42 Obříství
tel. 315685000, 315674513 mail: obec.obristvi@obristvi

 
27.5.2021 | ORDINACE - Praktický lékař pro dospělé

Z DŮVODŮ KOMPLETNÍ REKONTRUKCE VCHODOVÝCH DVEŘÍ DO BUDOVY ORDINACE JE OMEZENÝ PROVOZ
Z bezpečnostních důvodů není možné, aby se2.6.2021 v budově někdo vyskytoval !!!

2.6. STŘEDA- NENÍ ORDINACE NENÍ PŘÍTOMEN LÉKAŘ ANI SESTRA

Neodkladné ošetření MUDr. Martincová Byšice

3.6. ČTVRTEK – OMEZENÝ PROVOZ ORDINACE

OŠETŘENÍ U NÁS JEN AKUTNÍ NEODKLADNÉ A TELEFONICKÉ KOZULTACE


 
28.4.2021 | Informace
 
23.4.2021 | UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že je nutné uhradit poplatky za svoz odpadu nejpozději do konce dubna. Popelnice, které nebudou od 1.května označeny samolepkou pro rok 2021, nebudou svozovou firmou vyváženy.

Dále upozorňujeme, že svoz BIO odpadu probíhá v pondělí každý lichý týden. Od května budou vyváženy pouze BIO popelnice označené známkou pro rok 2021.
 
 
23.4.2021 | UPOZORNĚNÍ
 
13.4.2021 | Informace k ptačí chřipce
 
9.4.2021 | Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22
Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne od 12. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.
Možnost registrace najdete na www.zsobristvi.cz. Pro lepší orientaci máte na našich webových stránkách také přiložený manuál, kde jsou vysvětleny všechny kroky. Před registrací si ho, prosím, projděte. Následně se zaregistrujte. Po odeslání žádosti dostanete potvrzující email. Další informace
 
7.4.2021 | OZNÁMENÍ
Středočeské vodárny oznamují, že z epidemiologických důvodů v současné době neprovádí fyzicky odečet vodoměru u zákazníků. Touto cestou Vás žádají o spolupráci při zajištění odečtu vodoměru ve Vašich nemovitostech a PROSÍ O ZASLÁNÍ STAVU (NEJLÉPE SMS) NA TEL. č. 725 806 891, NEJPOZDĚJI DO 20.4.2021.
Za spolupráci a pochopení v této výjimečné situaci předem děkují.

ČEZ Distribuce, a.s. informuje zákazníky , že ve dnech od 9.4.2021 do 22.4.2021 budou pracovníci ČEZu provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci Obříství , Dušníky a Semilkovice. Žádají o umožnění volného a bezpečného přístupu
k elektroměru. Z důvodu bezpečnosti pracovníků provádějících odečet, žádají o zabezpečení psů po dobu realizaci návštěvy
 
29.3.2021 | OZNÁMENÍ
Sdělení k termínům svozu BIO odpadu v roce 2021:
BIO odpad bude svážen každé liché pondělí, první svoz bude 29.3.2021 a poslední svoz bude 22.11.2021.
 
29.3.2021 | OZNÁMENÍ
Pravidelné odečty elektroměrů
 
26.3.2021 | OZNÁMENÍ
Pracovní nabídka na pozici FAKTURANTKY - Hanka Mochov
 
18.3.2021 | OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ O PROVOZNÍ DOBĚ OBECNÍHO ÚŘADU OBŘÍSTVÍ
Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY V RÁMCI KRIZOVÝCH OPATŘENÍ OZNAMUJEME, ŽE PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST JE DO ODVOLÁNÍ STANOVENA
PONDĚLÍ A STŘEDA OD 12:00 DO 17:00 HODIN.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE TEL.Č. 315685000, 315685035,
E-MAIL OBEC.OBRISTVI@OBRISTVI.CZ
 
18.3.2021 | OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ !!
OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE TUTO SOBOTU 20.3.2021 8:00 DO 10:00 HODIN BUDE OTEVŘENO
STANOVIŠTĚ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V CHALOUPKÁCH.
UPOZORŇUJEME, ŽE I TENTO DEN OD 8:00 DO 10:00 HODIN BUDE ZÁROVEŃ PŘEBÍRÁN NEBEZPEČNÝ ODPAD A ELEKTROZAŘÍZENÍ.

 
1.3.2021 | ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
OZNÁMENÍ!!

Informujeme občany ohledně započetí částečné uzavírky komunikace v průtahu obce Obříství z důvodu stavebních prací – rekonstrukce povrchu komunikace II/101 začínající od Štěpánu přes Chlumín až po křižovatku na Zálezlice. V grafice jsou zvýrazněny etapy s jednosměrným provozem. Práce by měly být započaty 6.4. a dokončení 22.4. včetně Chlumína.

 
 
1.3.2021 | MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - Změna pracovní doby od 1.3.2021
Z důvodu nařízení vlády ČR, kdy je nařízeno omezení osobního kontaktu zaměstnanců orgánů veřejné moci a správních orgánů s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň v rámci zhoršené epidemiologické situace, oznamujeme občanům, že v době od 1.3.2021 do 28.3.2021 nastanou tyto změny:

Provozní doba obecního úřadu: Pondělí a středa – od 12:00 do 17:00 hodin a to v pouze nezbytně nutné úrovni. Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením.

Dále upozorňujeme občany, že termín úhrady poplatku za svoz odpadu i BIO odpadu je prodloužen do konce dubna 2021. Poplatek činí 500,- Kč za osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo vlastní rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek za svoz BIO odpadu činí za malou nádobu 299,- Kč a za velkou nádobu 472,- Kč. Popelnice na BIO odpad budou vyváženy počínaje dnem 29. března každé liché pondělí.

DO KONCE DUBNA BUDOU NÁDOBY NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIO ODPADU SVÁŽENY I BEZ OZNAČENÍ PRO ROK 2021.

V rámci omezené pracovní doby obecního úřadu doporučujeme platbu převodem na účet obce č. 123371186/0300, variabilní symbol: číslo popisné rodinného domu. Známky Vám budou vydány PO UVOLNĚNÍ SOUČASNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ!!!

Telefonické spojení: 315685000, 315685035, 315674513
e-mail: obec.obristvi@obristvi.cz
ID datové schránky: auhbwvz

Jitka Zimová – starostka obce

 
1.3.2021 | přílohy ke krizovému opatření vlády k omezení pohybu od 1. 3. 2021
 
1.3.2021 | MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Z důvodu nedodržování provozního školního řádu hřiště Obříství a vládních opatření je dnešním dnem do odvolání upraven provoz hřiště následovně:
ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ JE OTEVŘENO V DOBĚ OD 15.00 DO 17.30 HOD. POUZE PRO DĚTI DO 12 LET
JEN V DOPROVODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEBO ZLETILÉ POVĚŘENÉ OSOBY.

PRO OSTATNÍ VEŘEJNOST JE HŘIŠTĚ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO.

Obříství 1. 3. 2021 Mgr. Eva Flíčková
 
1.3.2021 | POL POINT
 
1.3.2021 | MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
Vážení cestující,
Dle informací Středočeského kraje sděluji následující:
V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů. Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.
Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.
Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky. Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.
Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz. Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz  nebo v aplikaci PID Lítačka.

 
 
 
23.2.2021 | MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
 
22.2.2021 | OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
 
15.1.2021 | očkování
- podrobnosti zde
 
11.1.2021 | vše o očkování
- podrobnosti zde
 

5.1.2021 | tříkrálová sbírka
Vážení spoluoobčané,
Farní charita Neratovice Vám oznamuje, že každoroční tříkrálová sbírka se z důvodu koronavirové
pandemie nebude konat za účasti koledníků, kteří procházeli Obřístvím. Pokud ale budete chtít
přispět do zapečetěné pokladničky, jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaný,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám, můžete přijít do střediska
Domu s pečovatelsku službou každý všední den od 8:00 – 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin a
přispět svým finančním darem . Vše bude probíhat prostřednictvím pracovnic charity Neratovice.
Jitka Zimová – starostka obce Obříství
 

Základní škola Obříství oznamuje, že SBĚRNÉ MÍSTO PAPÍRU je ZRUŠENO!
Prosíme nenavážejte papír.
Důvodem zrušení je změna svozových a výkupních podmínek, pro školu finančně nevýhodných.

 
3.12.2020 | Změny pŘijaté vládou od 3.12.2020
soubor pdf
26.11.2020 | Oznámení o průběhu stavebních prací v rámci vodovodní shybky v katastru obce Obříství
 
Prováděcí firma PRAGIS a.s. , divize pozemní stavby informují občany, že ode dneška do cca 30.11.2020 budou provádět hlučné práce v rámci beranění štětovnic (larzenů) na koncové jámě (na straně Obříství). Provádění těchto prací bude probíhat cca od 7.30 do 16.00 hodin. O víkendu 28. a 29.11.2020 nebudou hlučné práce probíhat vůbec
 
10.11.2020 | VÝROČÍ BETINY SMETANOVÉ
Historie naší obce je protkána životy slavných osobností. Některé se zde narodily, jiné sem pro její půvab přišly žít i z různých dálav. Nehledě však na důvod jejich usazení v Obříství, můžeme se pyšnit jejich přínosem kulturnímu dědictví a věhlasu naší obce. Ze jmen nejslavnějších, ač jich je jistě více, můžeme zmínit například Barona Františka Arnošta Kollera a Adolfa Polívku, ale také Bedřicha Smetanu a Svatopluka Čecha, kteří mají přímo v obci dokonce svůj památník.

Je však vhodné zmínit, že vedle těchto slavných jmen, existují i další jména, která sice postrádají světový význam, avšak pro naši obec je jejich přínos zřejmý a bez kterých, by naše bohatá obecní historie byla notně chudší.

Jednou z těchto osobností je Barbora Marie, rozená Ferdinandiová, známější pod jménem Bettina Smetanová. Shoda jmen s významným skladatelem není nikterak náhodná. Smetana, zarmoucený skonem své první ženy, se odebral ke svému bratrovi na Chloumek, jenž ho vzal do Obříství k rodině Ferdinandiů, se kterou měl Smetana dobré vztahy již z dob, kdy v Obříství žili jeho rodiče, aby ho přivedl na jiné myšlenky. Zde se Bettina a Bedřichem opět setkávají, poprvé od Bettinina dětství, a za nedlouho poté vstoupili v posvátný svazek manželský. Bettina se tedy stala Smetanovou druhou ženou, a také hlavním důvodem, pro který v Obříství nadále setrvával. Stala se také skladatelovou inspirací, neboť pro ni, na její žádost, složil Bettinu Polku, která svojí kompozicí představovala milostné vyznání citů, které k Bettině, tehdy ještě svojí snoubence, Smetana cítil. Později Bettina povila Bedřichovi dvě děti.

Její přínos však nespočíval pouze v tomto faktu. Bettina byla vzdělaná a inteligentní žena. Mluvila třemi jazyky – mateřskou němčinou, francouzštinou a češtinou. Oddávala se hraní šachu. Také měla kreativní vlohy. Uměla hrát na klavír a zpívat. Nevyhýbala se ani literárnímu světu, neboť psala poezii a údajně napsala i jedno operetní libreto. Pod vedením českého malíře a ilustrátora Antonína Waldhausera se učila malovat, lze zmínit například její malbu opony jabkenických ochotníků s názvem „Příchod praotce Čecha na říp“ o rozměrech 465x320 centimetrů.

Letos je tomu 160 let od svatby Bedřicha a Bettiny a 9. listopadu to bude 180 let od jejího narození. Rodová linie tohoto páru nadále pokračuje. Uvedené události si do naší obce přišel připomenout i jejich pravnuk Ing. Petr Heydušek. Při této příležitosti se setkal s naší paní starostkou a následně byl proveden panem Honzákem po zrekonstruovaném památníku Bedřicha Smetany.

Nadšení pana Ing. Hejduška pro rodinné tradice podnítilo vznik tohoto příspěvku. Život Bedřicha Smetany a Betty Smetanové je významnou součástí obecní historie. Iniciativa pana inženýra budiž inspirací nám všem pro připomenutí si dalších význačných událostí.

Autor článku: Tomáš Sitař
 
21.10.2020 | DOPORUČENÍ ČLnK

12.10.2020 | Nadace Agrofert

Díky příspěvku od Nadace Agrofert a jejich hasičskému fondu, se podařilo jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Obříství, pořídit nové 3 kusy kompletních dýchacích přístrojů značky Scott, včetně dalších 3 kusů náhradních tlakových lahví k dýchacím přístrojům.
Nově nakoupené přístroje vystřídají starší přístroje Saturn S5, které byli již na pokraji své životnosti. Tím došlo také k velkému posunu vybavenosti jednotky a možnosti lépe zasáhnout, zejména v případě požárů.
Nadace přispěla částkou 50 000 kč na pořízení těchto přístrojů. Zbylých 56 276 kč uhradila obec Obříství z rozpočtu jednotky.
 

 

 

Tímto bychom chtěli poděkovat nadaci za jejich příspěvek určený na pořízení nových dýchacích přístrojů pro JSDH Obříství.

Novák Jiří
Velitel JSDH Obříství


9.10.2020 | OZNÁMENÍ Obecního úřadu Obříství

S ohledem na Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření dochází k omezení úředních hodin Obecního úřadu Obříství

PONDĚLÍ: 8:00 - 10:00 HODIN 14:00 – 17:00 HODIN
STŘEDA: 8:00 - 10:00 HODIN 14:00 – 17:00 HODIN

V ostatních dnech je obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

Osobní kontakt je možné nahradit písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
e-mail OÚ: obec.obristvi@obristvi.cz
e-mail starostka: zimova@obristvi.cz
e-mail místostarostka: sulcova@obristvi.cz
e-mail matrika, účetní: salova@obristvi.cz
e-mail pokladna, evidence obyvatel: nova@obristvi.cz

telefon pevná linka: 315685000, 315685035, 315674513

mob.telefon OÚ: 724181108, 724880712, 737719898


 
16.8.2020 | ZUMBA s Markétou Nohejlovou


odkaz mp4


8.4.2019 | Důrazně žádáme majitele psů
Důrazně žádáme majitele psů, aby své miláčky nevenčili na veřejných prostranstvích, zejména pak na hřištích pro děti. Dodržujte ustanovení v provozním řádu na dětských hřištích.

Co se týká veřejných ploch, např. u řeky Labe, je sice volný pohyb psů povolen, ale úklid po nich je nutný. Pokud neuklízíte psí exkrementy, porušujete vyhlášku o veřejném pořádku. Z morálního hlediska se jedná o nechutné chování nezodpovědných občanů.

V obci jsou rozmístěny koše se sáčky, kam tento odpad patří.

Je zájmem nás všech, abychom si společně vytvořili podmínky pro příjemné prostřed

» přejít na odkaz