vzhledem k velkému množství aktualizací a vstupů na www stránky doporučujeme každému uživateli čistit CACHE prohlížeče (např. stisknutím kláves CTRL a F5)


zřídili jsme pro vás nový přehledný odkaz
 

14.6.2020 | Nové jízdní řády autobusových linek 348 a 369

U obou linek dochází k časovému posunu všech spojů ve směru do Prahy o víkendech celodenně a ve večerním období celotýdenně o -3 minuty. Důvodem je sjednocení časových poloh s pracovním dnem (u linky 369 celodenně, u linky 348 v dopoledním sedle), zlepšení přestupní návaznosti na metro v konečné zastávce Praha, Ládví (v obdobích, kdy má metro interval 10 minut) a zachování přestupní návaznosti o víkendech mezi linkami 369 a 471 v zastávce Obříství, Štěpánský most. Změna jízdního řádu linky 471 je vyvolána změnou trasy v Neratovicích, kde bude tato linka nově zajíždět do zastávky Neratovice, Sídliště.

 

Vzájemné proklady mezi linkami 348 a 369 v úseku Neratovice, Byškovice – Praha, Ládví a vzájemné přestupy o víkendech a ve večerním období v zastávce Obříství, Štěpánský most jsou zachovány.

 
Jízdní řády

 
12.6.2020 | Plavební řád lodi FIDELIO pro tyto prázdniny

Loď pluje z Mělníka do Obříství ve středu a v sobotu od 28.6. do 29.8.2020.
Ze zastávky Obříství do Mělníka v 11:00 a v 17:00 hodin.
Cestující mají tedy výrazně více času na návštěvu Mělníka ( od 12:00 do 16:00) i potažmo cestující z Mělníka na prohlídku Obříství ( od 11:00 do 17:00).

V příloze plavební řád + zastávka Obříství.

 
12.6.2020 | Bezúročná návratná půjčka

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

 

Středočeští živnostníci mohou žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:  http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje a nesmí být na ohlašovně MU nebo OU.

 
14.5.2020 | Info text SMS, která byla odeslána všem rodičům

"Vážení rodiče, od 1.6.2020 otevíráme mateřskou školu. Veškeré informace k provozu a materiály ke stažení a odevzdání naleznete na webu naší školy.

Těmto materiálům věnujte, prosím, zvýšenou pozornost. S pozdravem Dana Lansdorfová, ředitelka školy."

 
13.5.2020 | Informace ke svozu odpadu

Oznamujeme občanům, že poplatek za odpad za rok 2020 je nutné uhradit nejpozději do 27.května 2020. Kdo uhradil poplatek převodem na účet, musí si do tohoto data vyzvednout známku pro letošní rok. Popelnice, které nebudou označeny platnou známkou pro letošní rok, nebudou svozovou firmou vyvezeny. Termín 27.května 2020 platí obdobně i pro popelnice na svoz BIO odpadu.
Dále oznamujeme, že 30.5.2020 bude v rámci otevřeného sběrného dvora proveden mobilní svoz nebezpečného odpadu od 8.00 do 10.00 hodin.

 
20.4.2020 | POKYN K POSTUPU PŘI KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 20. DUBNA 2020
 
16.4.2020 | Oznámení Obecního úřadu Obříství:

OÚ OTEVŘEN od 20.4.2020 V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH V PONDĚLÍ A VE STŘEDU
PONDĚLÍ: 8.00 - 12.00 HODIN 13.00 – 17.00 HODIN
STŘEDA:   8.00 - 12.00 HODIN 13.00 – 17.00 HODIN

Osobní kontakt je možné nahradit písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Žádáme občany, aby úřad navštívily jen v nutných případech a za předpokladu dodržení všech hygienických předpisů.

tel.č. 315 685 000, 315 674 513, 315 685 035 email: obec.obristvi@obristvi.cz

 
16.4.2020 | Sdělení Obecního úřadu Obříství:
Sdělení obecního úřadu:
Sdělujeme občanům, že bude vydáván dezinfekční prostředek ANTICOVID mezi občany. Dezinfekce bude občanům poskytnuta v hasičské zbrojnici do vlastních nádob . Zájemci se mohou dostavit do výdejního místa v hasičské zbrojnici v neděli 19. dubna .2020 od 15:00 do 17:00 hodin. K dispozici budou i ochranné roušky.
Dále sdělujeme, že členové hasičského sboru Obříství budou tuto neděli 19. dubna 2020 provádět dezinfekční postřik na venkovních prvcích, jako např. autobusové zastávky, místa tříděného odpadu a woukortové hřiště u Labe.
 
15.4.2020 | Sdělení Obecního úřadu Obříství:
Vážení,
od dnešního odpoledne, tj. 15. 4. 2020, do soboty, tj. 18. 4. 2020, bude probíhat ve Spolaně v průběhu zastávky závodu PVC čištění technologického zařízení. Tyto práce mohou být po minimální nutnou dobu doprovázeny zvýšenými emisemi hluku při odpouštění vodní páry ze zařízení do ovzduší. Za možné nepříjemnosti se omlouváme. Jedná se o řádný technologický postup a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření.
 
7.4.2020 | Aktuální informace
Zápis do MŠ
Zápis do Mateřské školy Obříství, okr. Mělník probíhá též elektronickou formou do 24.4.2020 na www.elektronickypredzapis.cz. Samotný zápis se bude konat 6.5.2020 od 10.00 hod. Bližší informace ohledně elektronického předzápisu najdete na přiloženém letáku, nebo na www.msobristvi.cz
 
1.4.2020 | Aktuální informace
DOPORUČENÍ K ÚHRADÁM POPLATKŮ ZA ODPAD A PSY

Zápis do 1. třídy ZŠ Obříství - informace ohledně zápisu jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zsobristvi.cz

 
27.3.2020 | Aktuální informace
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU
Shrnutí podpor a opatření pro podnikatele zveřejněné na stránkách MPO.
Aktuální informace najdete na stránkách www.khkstrednicechy.cz a na odkliku na HK ČR https://www.komora.cz/koronavirus/

- opatření pro firmy
- opatření pro OSVČ

27.3.2020 | Ordinace MUDr. Sehnalová
Ordinace v týdnu 30.3.-3.4.2020 - MUDr. Sehnalová
 
 
24.3.2020 | Aktuální informace
Popelářské desatero v době epidemie Covid-19
Svoz odpadu v době epidemie COVID-19
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ZÁKAZ PŘIJÍMAT PACIENTY
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ZÁKAZ PRODEJE
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - ZACHOVÁNÍ OMEZENÉHO PROVOZU
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - PRODEJ
Usnesení Vlády ČR - Sbírka zákonů 45
HLÁŠENÍ ROZHLASU - nabídka roušek

8.4.2019 | Důrazně žádáme majitele psů
Důrazně žádáme majitele psů, aby své miláčky nevenčili na veřejných prostranstvích, zejména pak na hřištích pro děti. Dodržujte ustanovení v provozním řádu na dětských hřištích.

Co se týká veřejných ploch, např. u řeky Labe, je sice volný pohyb psů povolen, ale úklid po nich je nutný. Pokud neuklízíte psí exkrementy, porušujete vyhlášku o veřejném pořádku. Z morálního hlediska se jedná o nechutné chování nezodpovědných občanů.

V obci jsou rozmístěny koše se sáčky, kam tento odpad patří.

Je zájmem nás všech, abychom si společně vytvořili podmínky pro příjemné prostřed

» přejít na odkaz