platný pro rok 2018  

Obsah |  2018  

MĚSÍC   DEN

AKCE

Leden
 
  5.1.
23.1.
Tříkrálová sbírka, pořádá Farní charita Neratovice
Tvořivá dílna pro děti a dospělé- smaltovaní lžiček - pořádá Místní knihovna
Únor    2.2.  Májový ples, pořádá Spolek májový, z.s., restaurace PIZZBURGS
Březen   3.3.

9.3.
Dětský karneval v ZŠ Obříství
Masopustní průvod obcí, pořádá MŠ Obříství
JIŘÍ HELEKAL- sokolovna Libiš, od 17.00 hod. , vstupné dobrovolné, v případě
většího počtu zájemců z obce- možnost zajištění hromadné dopravy
Tvořivá dílna pro děti a dospělé – velikonoční tématika, pořádá Místní knihovna
Vynášení Morany, pořádá MŠ a ZŠ Obříství
Duben   30.4. Pálení čarodějnic na hřišti, pořádá TJ Sokol Obříství
Čarodějnický průvod obcí, pořádá MŠ Obříství
Květen   19.5.26.5.
Slavnostní otevření jarní sezony 2018 v Památníku B. Smetany od 14.00 hod.
- koncert slavných duetů a árií z oper Bedřicha Smetany
Májová veselice v DPS Obříství, pořádá Farní charita Neratovice
Tvořivá dílna pro děti a dospělé, pořádá Místní knihovna
Staročeské máje, pořádá Spolek májový, z.s.
Červen   2.6.
16.6.
Dětský den, pořádá OÚ Obříství
Fotbalový turnaj přátel Slavie Maikoland Libiš
Červenec   21.7. Benátská zábava, hřiště, pořádá TJ Sokol Obříství
Srpen  
18.8.
Nohejbalový turnaj, pořádá TJ Sokol Obříství
Císařské dny v Památníku B. Smetany
 
Září   1.9.
6.9.29.9.
Kulobraní Pod lipami, pořádá Spolek májový, z.s.
MORAVANKA- sokolovna Libiš, v případě většího počtu zájemců z obce - možnost zajištění hromadné dopravy
Dětské rybářské závody, pořádá Český rybářský svaz, MO Obříství
Tvořivá dílna pro děti a dospělé, pořádá Místní knihovna
Posvícení 2018, pořádá OÚ, výstava – 1918 -2018
Říjen      
Listopad     Lampiónový průvod pohádkovým lesem, pořádá MŠ Obříství
Tvořivá dílna pro děti a dospělé, pořádá Místní knihovna
Prosinec   1.12. Vánoční jarmark, pořádá OÚ Obříství
Mikulášská diskotéka, pořádá ZŠ Obříství
Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele, pořádá OÚ Obříství
Vánoční besídka, v DPS Obříství pořádá Farní charita Neratovice