Starý a nový jez na Labi
 

Dnešní tzv. starý labský jez byl postaven v letech 1908-1912 podle návrhu architekta Pavla Janáka (rovněž spoluautora obřístevského pomníku Bedřicha Smetany).

Nábřežní a středový pilíř byly postaveny ze železobetonu a byly spojeny ocelovou konstrukcí.

Svou funkci přestal plnit po vybudování nového automatického jezu v osmdesátých letech. Starý jez zůstal po zrušení svého provozu zachován jako významná chráněná technická památka a s okolní krajinou vytváří téměř dokonalý harmonický celek. Jsou zachovány oba nábřežní a střední pilíř s mostovým stavidlovým jezem.

Roku 1963 přijala vláda rozhodnutí o postupu splavnění Labe do Pardubic do roku 1980 a uložila mj. provést rekonstrukci zastaralých jezů na Labi - tedy i jezu v Obříství. Ta začala v roce 1972, kdy bylo nutné vykácet část zámeckého lesa při levém břehu Labe, aby byl umožněn přístup ke staveništi nového jezu v Obříství a plavební komory ve Klech. Bylo vykáceno celkem 1,33 ha lesních porostů (jilmy, topoly, duby, olše, jasany a lípy), jejichž průměrné stáří činilo 76 let. Na kelské straně bylo vykáceno dokonce 6,78 ha lesních porostů. Několikaleté práce na stavbě nového labského jezu, zdymadla a plavební komor byly dokončeny polskou firmou Budimex v roce 1976.

 
kliknutím zvětšíte kliknutím zvětšíte
Jez během svého provozu,
kdy překlenoval oba břehy Labe
foto: kronika obce Obříství
Železobetonové pilíře starého jezu v Obříství
Starý jez na Labi - podle architekta Pavla Janáka
  
foto: RNDr. Aleš Střecha 
   

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech