Hřbitovní kříž z lávy Vesuvu
 
Na konci hlavní cesty na místním hřbitově stojí dvoumetrový hřbitovní kříž vybroušený z lávy Vesuvu, který nechal zhotovit před svou smrtí v roce 1826 tehdejší majitel zdejšího panství baron František Koller při své archeologické cestě v jižní Itálii. Na jeho zadní straně je nápis: „Tento kříž z lávy Vesuvu pochází od Neapole roku 1826 zemřelého c.k. podmaršálka Františka barona z Kollerů, tehdejšího majitele panství v Obříství.

Z lávy je pouze vlastní kříž a skalisko, na němž stojí. Celý podstavec pod skaliskem je už z pískovce časem zčernalého. Kříž byl do Obříství dopraven spolu s tělesnými pozůstatky barona Kollera v roce 1826 z Neapoli a teprve v roce 1870 instalován na místním hřbitově a posvěcen. Podle farní pamětní knihy ležel tento kříž zabedněný ve skříni v hrobce rodiny Kollerovy. Kříž z lávy je vzácností, která není tak lehce k spatření.
                foto: Miroslav Sígl, kronika obce Obříství
 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech