Náves s barokními štíty domů
 
kliknutím zvětšíteDomy na návsi s barevnými barokními štíty byly postaveny v roce 1714 na pokyn hraběnky Marie Karoliny z Trauttmandorffu
V létech 1701 až 1714 byla vedena válka o španělský trůn mezi Ludvíkem XIV. a císařem Leopoldem I. Ludvík vyslal  do rakouských zemí žháře, kteří mimo jiné vypálili Malou Stranu a kromě dalších měst i Obříství. Marie Karolina hraběnka z Trauttmansdorffů poté dala vystavět v Obříství nové domky a přitom se změnil půdorys návsi na čtverhranný a tato podoba zůstala zachována až do současnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech