Obec Obříství
 
Poloha
další informaceObec Obříství leží v úrodné polabské nížině nedaleko silnice I/9 z Prahy na Mělník s křižovatkou Na Štěpáně. Od bývalého okresního města Mělník je obec vzdálena vzdušnou čarou cca 7 kilometrů a od hranic hlavního města Prahy přibližně 14 kilometrů. Historicky se skládá z více částí - Obříství, osady Dušníky, Semilkovice, Lamberk, Na Štěpáně a zčásti území Úpor na soutoku Vltavy a Labe, dnes však všechny osady tvoří jeden správní celek. 
 
Katastr obce se skládá z území obce Obříství a Úpor, katastrální výměra činí 1522 hektarů a sousedí s obcemi Kly, Tuhaň, Libiš, Chlumín, Korycany, Zálezlice a Vrbno. Obcí protéká řeka Labe - osídlení je na jejím levém břehu, a katastr se dotýká též pravého břehu Vltavy.
 
Obříství má bohatou historii, stojí zde četné cenné technické i historické památky. Žili zde významné osobnosti našich dějin - především Bedřich Smetana, který se zde na Lamberku v Semilkovicích podruhé oženil a začal zde skládat svoji Prodanou nevěstu. Dnes zde má památník.
V obcí žilo mnoho dalších významných osobností.
Přírodní podmínky


letecký snímek zdroj: Google Earth 

Obec Obříství leží v části území historicky nazývaném Meziříčí - v úrodné části země mezi Labem a Vltavou. Krajina je zde rovinatá, leží pouze 159 metrů nad mořem, nejbližší výšinný bod je hora Dřínov, nejvyšší z Lužecké kotliny (247 m n. m.)., u jejího úpatí v historii stával mocný hrad Meziříčí

Přírodní charakteristiku území obce tvoří historicky dlouhodobě intenzivně zemědělsky využívané území (
více jako 7000 let) podél středního toku řeky Labe. Zastavěné území se táhne podél levého břehu řeky. 

Území leží ve "staré sídelní oblasti", k základnímu odlesnění došlo již před naším letopočtem.  Kromě luk tvoří převážnou část katastru obce zemědělská půda, kde se daří obilovinám všeho druhu, dále bramborům a řepě. Rozvinuté je rovněž sadařství, pěstování zeleniny a květin. Díky své poloze v Polabí patří Obříství jako celý mělnický okres k nejteplejším a nejsušším oblastem v Čechách. Vegetační doba zde trvá v průměru 166 dnů - od konce dubna do poloviny října. 

Celé území obce leží v povodí řek Labe a Vltavy. Vedle hlavního koryta se v nivě Labe vyskytují bývalá ramena a četné odvodňovací kanály a strouhy.

 
Životní prostředí
Nepopíratelný vliv na zdejší krajinu a její životní prostředí má pomyslný průmyslový trojúhelník, v němž se Obříství nachází a jehož vrcholy tvoří podniky Spolana Neratovice, Kaučuk Kralupy nad Vltavou a Elektrárna Mělník-Horní Počaply.

Územím procházejí tranzitní trasy nadřazených systémů technických vedení a dopravy celostátního a regionálního významu. 

Celé území obce leží v povodí řek Labe a Vltavy. Vedle hlavního koryta se v nivě Labe vyskytují bývalá ramena a četné odvodňovací kanály a strouhy.

V současnosti není na celém území obce žádná povolená skládka odpadů.
 
 
  STATISTICKÉ ÚDAJE
 

Základní statistické údaje

Počet částí 3
Katastrální výměra [ha] 1522
Počet obyvatel (1.1.2015) 1297
   

Další statistické údaje

Počet domů
(2015)
480
Rekreační objekty: 0
 

Základní vybavenost obce

Pošta ano
Škola ano
Zdravotnické zařízení ano
Policie ne
Kanalizace (ČOV) ano
Vodovod ano
Plynofikace ano
 

Pravidla rozvoje obce

Územní plán
Strategický plán rozvoje obce Obříství