Nakládání s odpady
 
PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
Platný na území obce Obříství pro rok 2017
 

Kontejner na textil

V OBCI OBŘÍSTVÍ BYL ZAVEDEN OD 1.5. 2013 SBĚR POUŽITÉHO OBLEČENÍ OD OBYVATEL POMOCÍ SPECIÁLNÍCH SBĚRNÝCH KONTEJNERŮ
Na sběr použitého textilu jsou rozmístěny speciální sběrné kontejnery, které jsou v závislosti na naplnění vyprazdňovány (jednou za týden až jednou za dva týdny). Veškerý textil musí být uložen v plastovém pytli.

Sběrná místa na separovaný odpad v obci

 
 1. na návsi, před prodejnou potravin, náves Svatopluka Čecha
  kontejnery na papír, plast, sklo, nápojový karton
  kontejner na použitý textil
  kontejner na sběr kovových obalů
   
 2. prostranství za autobusovou zastávkou
  v Obříství – Semilkovice, ul. Semilkovická
  kontejnery na papír, 2x plast, sklo
   
 3. lokalita „ u Špejcharu“, ul. Na Zájezdu
  kontejnery na papír, 2x plast, sklo
   
 4. lokalita na Vinohradech, ul. Vltavská
  kontejner na papír, plast, sklo
   
 5. lokalita Na Tarase, ul. Na Tarase
  kontejner na papír, plast, sklo, nápojový karton
  kontejner na použitý textil
   
 6. lokalita „U hasičské zbrojnice“, ul. Na Tarase
  kontejner na papír, plast, sklo
   
 7. lokalita „ Nové Obříství“, ul. Labská
  kontejner na papír, plast, sklo

 

 Dokumenty
Náklady obce Obříství za rok 2015 na odpadové hospodářství

Náklady obce Obříství za rok 2014 na odpadové hospodářství

 
Likvidaci elektrozařízení a elektroodpadu je smluvně zajišťuje firma RETELA s.r.o.
 
Svoz separovaného sběru odpadu smluvně zajišťuje firma A.S.A. spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8
 
Svoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a velkoobjemnového odpadu je nasmlouvaný s firmou 1. Polabskou s.r.o., ul. Ke Spolaně 655, 277 11 Neratovice