ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE OBŘÍSTVÍ
 
  • Organizační schéma:

Starosta

 

Jitka Zimová

plní úkoly dle zákona 367/1990 o obcích

 

 

 

zastupuje obec navenek, řídí obecní úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta

 

Renata Šulcová

zastupuje starostu v jeho

 

 

 

nepřítomnosti, řídí se zákonem

 

 

 

367/1990 o obcích

 

 

 

 

Finanční výbor

 

Hana Šepsová

zpracovává rozpočet, kontroluje plnění

 

 

 

rozpočtu, kontroluje hospodaření PO

 

 

 

zajišťuje a provádí inventarizaci obecního

 

 

 

majetku

Kontrolní výbor

 

Milan Štěpánek

provádí kontrolu dle zák.320/2001 Sb

 

 

 

a dle kontrolního řádu obce

 

 

 

kontroluje plnění usnesení OZ, kontroluje

 

 

 

dodržování právních předpisů

Dopravní komise

 

Petr Rudišar

činnost na úseku dopravy v obci,

 

 

 

místní komunikace, dopravní značení

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální komise

 

Jiří Holzmann

činnost na úseku sociálním, péče o sociálně

 

 

 

slabší občany, poradenská pomoc při vyřizo-

 

 

 

vání soc.dávek

 

 

 

 

Zemědělská komise

 

Milan Šnajdr

činnost na úseku pozemků obce - využití

 

 

 

pronájem, činnost v oblasti životního

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní komise

 

Věra Bílá

zajišťování kulturních akcí obce, péče

 

 

 

o památky v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise veř.pořádku

 

Drahoslav Hyka

vyřizování stížností a podání na úseku

 

 

 

veřejného pořádku

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební komise

 

Lukáš Vacek

ohlášky drobných staveb, péče o stavební

 

 

 

stav obecního majetku, poradenství při vyři-

 

 

 

zování stavebního povolení

 

 

 

 

Správa majetku

 

Zdeněk

Správa obecního majetku

 

 

 Krumpholc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonom, matrika

 

Jarmila Šálová

činnost na úseku účetnictví, matriky a

 

 

 

evidence obyvatel

 

 

 

 

Manuální pracovníci

 

 

 

Miroslav Váňa

sekání trávy, úklid obce, dozor u kontejnerů

 

Milena Juklíčková

uklizečka - úklid obecního úřadu, obřadní

 

 

místnosti a jejich okolí