Manipulační řád vodního díla Orlík
 
Protipovodňová opatření
Odborný posudek a připomínky zpracované ČVÚT k expertíze "Prověření strategického řízené Vltavské kaskády - parametry manipulačního řádu"

 
Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650
Tímto se obec Obříství připojila k dalším 12 obcím Dolního Povltaví.
Zastupitelstvo obce Obříství na svém jednání dne 5.5.2015 odsouhlasilo zadání na zpracování odborného posudku protipovodňových opatření v obci Obříství a posudku MŘ VD Orlík. Vypracováním posudku byl pověřen autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavba a městské inženýrství Ing. Martin Jakoubek –VHS Projekt, se sídlem Kralupy n.Vlt. V posudku bude navrženo optimální vodohospodářské řešení PPO obce. Budou navrženy nezbytná vnější i vnitřní opatření pro eliminaci škod při průběhu příští velké povodně na Vltavě a na Labi. Součástí návrhu bude: zákres povodňových vln z předchozích povodní 2002, 2013, návrh nezbytných opatření v inundaci, posouzení PPO a vazeb další vodohospodářské infrastruktury, podrobný rozbor možných PPO v jednotlivých částech obce, nezbytné úpravy technické a dopravní infrastruktury, nezbytné úpravy v inundačním území, odvádění vody po opadnutí povodně, prověření organizačních opatření v povodňovém plánu. Posudek bude sloužit vedení obce pro jednání s dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury. V rámci posudku budou připraveny koncepty dopisů pro projednání. Posudek stanoví mj. souhrn navržených investičních akcí PPO.
 
Dokumenty:
 
MR_VD_ORLIK_zahajeni_rizeni.pdf (404 kB)
Odborný posudek MŘ Orlík.pdf (1 MB)
Orlík.pdf (179 kB)
odvolani_MR_ VDOrlik_připomínky VHS.doc (42 kB)
priloha odvolani.pdf (357 kB)
 
 Krizová telefonní čísla
 
Důležitá telefoní čísla:
315 631 111 Policie Okresní ředitelství Mělník
315 682 007 Policie, ob. oddělení Neratovice
315 682 671 Středočeská energetická a.s. Neratovice
315 622 364 Policie, obvodní oddělení Mělník
315 682 100 Vodárny Neratovice
315 684 020 Středočeská plynárenská Neratovice
315 622 139 Hasičský záchranný sbor Mělník
315 682 626 Hasiči Neratovice
 

Tísňové volání

112 Záchranný systém
150 Hasiči
155 Zdravotnická záchr.služba
158 Policie ČR
 
"Krizové situace" Města Neratovice
Krizový štáb Neratovice
Tel. 315 682 053 - 4