Památník Svatopluka Čecha - Obřadní síň
 
Obřadní síň obecního úřadu Obříství je místem, kde žil a pracoval český spisovatel a básník Svatopluk Čech.
 
V současné době obecní úřad využívá historické prostory pro pořádání svatebních obřadů, vítání občánků a dalších společenských a kulturních akcí.
 
Obřadní síň v Památníku Svatopluka Čecha v Obříství
foto - archiv obce Obříství

interiér obřadní síně
foto - archiv obce Obříství

 
 

Doba stanovená k uzavírání sňatků:

pátek 9.30 - 12.00
sobota 9.30 - 12.00

Po dohodě lze svatební obřad uskutečnit i mimo stanovenou dobu a místo. Toto podléhá poplatku dle zákona o správních poplatcích.
Podrobné informace získáte na Obecním úřadě Obříství,
matrikářka Jarmila Šálová
 
Oddávající:
Jitka Zimová
- starostka obce
Renáta Šulcová
- místostarostka obce

 

 Informace ke sňatkům:
 
Doba stanovená k uzavírání sňatků:
pátek 9.30 - 12.00
sobota 9.30 - 12.00

Po dohodě lze svatební obřad uskutečnit i mimo stanovenou dobu a místo. Toto podléhá poplatku dle zákona o správních poplatcích.
Podrobné informace získáte na Obecním úřadě Obříství,
matrikářka Jarmila Šálová
 
Oddávající:
Jitka Zimová
- starostka obce
Renáta Šulcová
- místostarostka obce