Pomník s bustou Svatopluka Čecha
 

 
19. června 1921 byla v místním parčíku na návsi slavnostně odhalena bronzová busta
na vysokém podstavci obklopeném zahrádkou. Tvůrcem busty byl sochař Vilím Amort, jemuž stál modelem v roce 1896 sám Svatopluk Čech, byla však dokončena až po 1. světové válce podle návrhu  ak. sochaře Václava Macha. V červnu 1996 ji neznámý pachatel z třímetrového kamenného podstavce odcizil. Nová busta z kamene, jejímž autorem je akademický sochař Lubomír Růžička a zhotovitelem kamenosochař Horymír Povolný, byla znovu odhalena v červnu 1998 u příležitosti 60. výročí založení zdejší školy, která v roce 1938 nesla jméno Svatopluka Čecha.

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech

thn_image023.jpg
Oprava busty Svatopluka Čecha
Průvodní text