Pověřené správní úřady pro obec Obříství
 
Obec s rozšířenou působností (ORP): Neratovice
Obec s pověřeným obecním úřadem (POU): Neratovice
 
Seznam úřadů s působností pro obec Obříství:

Agentura pro zemědělství a venkov Mělník
Celní úřad Mělník
Celní ředitelství Praha
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
Drážní úřad
Finanční úřad v Neratovicích
Finanční ředitelství v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Mělník
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad - Středočeský kraj
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor dopravy
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad - Středočeský kraj - Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
Městský úřad Neratovice
Městský úřad Neratovice - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Neratovice - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Neratovice - Odbor životního prostředí
Městský úřad Neratovice - Správní odbor
Městský úřad Neratovice - Stavební úřad
Obecní úřad Chlumín
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Oblastní inspektorát ČIŽP Praha
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud v Mělníku
Okresní státní zastupitelství Mělník
OSSZ Mělník
Pozemkový fond ČR - Krajské pracoviště pro Středočeský kraj
Pozemkový fond ČR - Odloučené pracoviště Mladá Boleslav
Pozemkový úřad Mělník
Statutární město Kladno - Odbor správní
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Mělník
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
Úřad městyse Všetaty
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou - SSP
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mělník
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mělník - SSP
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Neratovice
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Neratovice - SSP
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy, referát Mělník
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

Podrobné informace naleznete na portále veřejné správy GOV - stránkách provozovaných MV ČR:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=obec&kod=534820
 

nebo na portále státní správy:
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/535133

 
Vzhledem k tomu, že zpracovatel portálu státní správy „ www.statnisprava.cz „ varuje níže uvedeným textem **, veškeré kontakty a údaje na správní úřady s působností pro obec Obříství si vyhledáte na www.statnisprava.cz sami. Omlouváme se.

** Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití návštěvníků těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS a jiných forem elektronických zpráv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti European Business Enterprise, a.s. je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran. Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., §2, odst. 2 v platném znění. Společnost European Business Enterprise, a.s. je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění.
 
 Rychlé odkazy

Velké změny v daňové správě od 1.1.2013