POVODNĚ 2013
Přehled informací vydaných povodňovou komisí v Obříství a návody na řešení životních situací
 

 

28.6.2013
Odvolání II. stupně povodňové aktivity (SPA) - stavu pohotovosti

26.6.2013
II. stupeň - vyhlášení pro správní obvod ORP Neratovice
 ● 19.6.2013
Žádost o sponzorský dar pro fotbalový klub Obříství
thn00001.jpgFotogalerie

Dovolujeme si Vás oslovit, jménem fotbalového klubu Obříství, působícím pod názvem TJ Sokol Obříství o finanční výpomoc pro nápravu škod povodní z června roku 2013. Kvůli této události jsme přišli o prostory k tréninku, o fotbalové kabiny a většiny vybavení hřiště. V těchto místech se náš tým schází 2x týdně k tréninku, dále zde probíhají tréninky mladších žáčků. Pořádají se zde také společenské akce, jako jsou turnaje v nohejbalu, dětské dny nebo hudební zábavy. Mnoho občanů obce Obříství se podílí na dobrovolných brigádách pro udržování a zlepšení tohoto prostoru. Budeme velmi vděčni za jakýkoliv peněžní příspěvek, který by nám pomohl napravit způsobené ztráty jako je například stavba nových kabin nebo realizace nového trávníku.

Bližší informace o našem klubu najdete na stránkách http://tj-sokol-obristvi.webnode.cz/
Rozhodnete-li se přispět našim sportovcům, budeme Vám velice vděčni. Jako poděkování rádi zveřejníme Vaši reklamu v prostorách hřiště.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme mnoho úspěchů v podnikání i v osobním životě. Jménem celého týmu Lukáš Kohout, předseda Sokola Obříství.
Pro bližší informace mě prosím kontaktujte na tel. čísle 603514253, nebo e-mailové adrese lunge@seznam.cz
 ● 11.6.2013
V Neratovicích dne 11. 6. 2013 v 15:30 hod.
Povodňová komise ORP Neratovice ruší dnes, 11. 6. 2013 v 16:00 hod. III SPA - stav ohrožení ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., pro správní území obce s rozšířenou působností Neratovice, pod kterou spadá také obec Obříství
Zrušení III. SPA je provedeno na základě:
· Usnesení ústřední povodňové komise ze dne 11. 6 .2013 číslo 6.
· Stavu na vodním toku řeky Vltava v profilu Vraňany, kde bylo dnes 11. 6. 2013 dosaženo hodnoty výšky hladiny 550 cm, která odpovídá II. SPA - stavu pohotovosti.
Zrušení III. SPA - stavu ohrožení bude písemně oznámeno KÚ Středočeského kraje.
 
 ● 11.6.2013
Žádost o pomoc rodinám postiženým povodní
Žádáme o poskytnutí materiální pomoci pro rodiny postižené povodní v Obci Obříství. Jedná se o vybavení domácnosti, případě použitého ale zachovalého nábytku a vybavení, jmenovitě lednice, pračka, mikrovlnka, skříně na ošacení, podlahová krytina, jídelní stoly, židle , postele s matracemi, . apod.
Případnou nabídku pomoci předáme konkrétně postiženým rodinám.
Děkujeme za pomoc!
Obecní úřad Obříství
 ● 7.6.2013
Sbírka na pomoc  spoluobčanům postiženým povodní
Obec Obříství zřídila zvláštní účet na sbírku na pomoc postiženým spoluobčanům. Vybrané finanční prostředky budou rozděleny mezi lidi postižené povodní. V obci bylo zatopeno více či méně 20 nemovitostí. Za poskytnuté finanční dary předem děkujeme.
Číslo účtu je 19 - 460036389 / 0800.
 
 Hlášení škod

 ● 7.6.2013
Povodeň: Jak postupovat po opadnutí vody
Postup při škodách na nemovitostech a domácnostech.

 
 INFORMACE PRO OBČANY
 
6.6.2013
 INFOMACE PRO OBČANY - HYGIENICKÁ RIZIKA PO ZÁPLAVÁCH

Pravidla základní hygieny po záplavách
Pokyny pro dezinfekci studní
Pravidla při likvidaci plísní v budovách
Informace o riziku infekčních onemocnění v souvislosti se záplavami
(další informace na  www.khsstc.cz)

 ● 5.6.2013
 Okamžité pití vody z domovní studny zasažené povodní ohrožuje zdraví
Obce postižené povodní, které nejsou napojeny na veřejný vodovod a jejich obyvatelé využívají domovní studny, musí před dalším používání studnu vyčistit a vydezinfikovat. Po vyčištění studny je nutné provést odběr vody ke zjištění kvality vody. Středočeské vodárny (SVAS) nabízejí všem těm, kterým slouží voda ze studny jako jediný zdroj pitné vody 50% slevu za rozbor vody.

 ● 4.6.2013 8:30
Povodně neohrožují kvalitu dodávané pitné vody

Na dotazy některých z vás ohledně kvality dodávané pitné vody si v příloze dovoluji  tiskovou zprávu, která je zveřejněna na našich webových stránkách www.svas.cz a byla rovněž rozeslána i novinářům. V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám k dispozici. S přáním hezkého dne, Lenka Kozlová, tisková mluvčí - Středočeské vodárny, a.s.
 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Radíme, jak se vypořádat s povodní.

 ● 6.6.2013
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem postiženým povodní, aby se rychle zorientovali v sociální a pracovněprávní oblasti, která s  živelní pohromou souvisí. Proto připravilo informační leták „Jak se vypořádat s povodní – Informace z pracovněprávní a sociální oblasti“. V současné době ho zaměstnanci MPSV rozváží do oblastí, které zasáhly povodně. K dispozici bude mj. na pracovištích Úřadu práce ČR. Stáhnout si ho lze už teď: http://www.mpsv.cz/cs/14787.

Je důležité, aby lidé v těchto těžkých dnech věděli, na koho se obrátit, o jakou pomoc mohou požádat a kde,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a dodává: „Proto je v současné době řada pracovníků Úřadu práce přímo v terénu, proto informační leták nyní rozvážíme do postižených oblastí.“ Leták poskytuje potřebné rady formou jednoduchých otázek a odpovědí, například: 

 Zaměstnavatel mi nemůže kvůli povodním vyplatit mzdu. Co mám dělat?
Pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu v důsledku povodní a byl-li na něho podán insolvenční návrh, je možné využít zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů. Můžete se obrátit na příslušný krajskou pobočku Úřadu práce podle místa sídla zaměstnavatele, který vám poradí v dalším postupu.

 Přehled základní pomoci při povodních
Lidé, které postihla povodeň, mohou využít mimořádnou okamžitou pomoc.

 

 Informace povodňové komise
 ● 13.6.2013
Odvolání II. SPA - Neratovice 13.6.2013
Povodňová komise ORP Neratovice odvolává dnes, 13. 6. 2013 v 10:00 hod. II SPA - stav pohotovosti ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., pro správní území obce s rozšířenou působností Neratovice, dok kterého spadá také obec Obříství
Odvolání II. SPA je provedeno na základě:
Rozhodnutí povodňové komise ORP Neratovice a města Neratovice ze dne 13. 6. 2013, zápis č.4.
Stavu na vodním toku řeky Vltava v profilu Vraňany, kde bylo dnes 13. 6. 2013, dosaženo hodnoty výšky hladiny 440 cm, která odpovídá I. SPA - stavu bdělosti.
 ● 11.6.2013
V Neratovicích dne 11. 6. 2013 v 15:30 hod.
Povodňová komise ORP Neratovice ruší dnes, 11. 6. 2013 v 16:00 hod. III SPA - stav ohrožení ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., pro správní území obce s rozšířenou působností Neratovice, pod kterou spadá také obec Obříství
Zrušení III. SPA je provedeno na základě:
· Usnesení ústřední povodňové komise ze dne 11. 6 .2013 číslo 6.
· Stavu na vodním toku řeky Vltava v profilu Vraňany, kde bylo dnes 11. 6. 2013 dosaženo hodnoty výšky hladiny 550 cm, která odpovídá II. SPA - stavu pohotovosti.
Zrušení III. SPA - stavu ohrožení bude písemně oznámeno KÚ Středočeského kraje.
 

8.6.2013
Oznámení povodňové komise obce Obříství 8.6.2013  
Výstraha
Oznamujeme občanům, že v  souladu s usnesením Ústřední povodňové komise České republiky je všem povodňovým komisím na povodněmi postižených územích v České republice nařízeno nesnižovat respektive zachovat protipovodňová opatření ve stávajícím stavu. Vysoké riziko významné srážkové činnosti je prognózováno na dny 9 . -  11.6.2013. Povodňová situace může nastat i v obcích, kde povodně doposud nebyly, včetně území již nyní zasažených povodněmi.
Dokumenty:
Usnesení Ústřední povodňové komise ze dne 8.6.2013 č. 2
Usnesení Ústřední povodňové komise ze dne 8.6.2013 č. 3

 
 ● 6.6.2013
Oznámení povodňové komise obce Obříství 

Povodňová komise obce Obříství oznamuje občanům, že po svém zasedání dne 6. 6. 2013 je stále vyhlášen stav nouze, III. stupeň povodňové pohotovosti a je nutné nadále dodržet pokyny členů povodňové komise. Je nutné vyvarovat se kontaktu s povodňovou vodou, která může být kontaminovaná z uhynulých zvířat, fekálií a dalších nečistot. Zejména se toto varování týká dětí.
Evakuační pohotovost v tuto chvíli není aktuální
!
V současné době je situace taková, že voda má klesající tendenci.
Od 5.června 10.00 do 6. června 17. 00 hodin došlo k poklesu o 97 cm.
Stav hladiny bude nadále monitorován.
Na obecním úřadě jsou pro postižené občany k dispozici čistící a dezinfekční prostředky, balená pitná voda a písemné pokyny k řešení různých vzniklých situací (pokyny k získání mimořádné okamžité pomoci, instrukce ČEZu, veterinární správy, Veolie a dalších).
Do postižených lokalit byl umístěn velkoobjemový kontejner na povodňový odpad a nádoba na likvidaci znehodnocených potravin, surovin živočišného původu a uhynulých zvířat. V nádobě musí být vše řádně zabaleno v igelitových pytlích.
Podrobnější informace poskytnou pracovníci obecního úřadu Obříství.
Jitka Zimová – starostka obce Obříství

 
 ● 5.6.2013
Oznámení povodňové komise obce Obříství 
Povodňová komise obce Obříství oznamuje občanům, že po svém zasedání dne 5. 6. 2013 ve 12.00 hodin je stále vyhlášen stav nouze, III. stupeň povodňové pohotovosti a je nutné nadále dodržet pokyny členů povodňové komise a integrovaného záchranného systému, bdělost, opatrnost a zejména se vyvarovat kontaktu s povodňovou vodou, která může být kontaminovaná z uhynulých zvířat, fekálií a dalších nečistot. Zejména se toto varování týká dětí.
Evakuační pohotovost v tuto chvíli není aktuální!
V současné době je situace taková, že voda má klesající tendenci (od dnešní noci došlo k poklesu cca 25 cm).
Členové povodňové komise budou však nadále držet pohotovost, tzn., že do 21.00 hodin budou situaci průběžně sledovat členové SDH Obříství a po celou noc jsou stanoveny dvoučlenné hlídky, které budou sledovat povodňovou situaci .
Povodňová komise rozhodla, že Základní i Mateřská škola Obříství bude již od i zítra tj. 6. června 2013 v provozu.
Další informace budou poskytnuty zítra po zasedání povodňové komise, cca v 10. Hodin.

Jitka Zimová – starostka obce Obříství
 
 ● 4.6.2013 19:10
Oznámení povodňové komise obce Obříství 
Povodňová komise obce Obříství oznamuje občanům, že po svém zasedání dne 4. 6. 2013 v 17.00 hodin je stále vyhlášen stav nouze  a  je nutné nadále dodržet evakuační pohotovost.  

Členové povodňové   komise  budou po celou noc  sledovat  povodňovou situaci  a sledovali nárůst hladiny vody v katastru obce . Je nadále nutné dodržovat pokyny členů povodňové komise a integrovaného záchranného systému, bdělost, opatrnost a zejména se vyvarovat kontaktu s povodňovou vodou, která může být kontaminovaná z uhynulých zvířat , fekálií a dalších nečistot.  Zejména se toto varování týká dětí.

Povodňová komise rozhodla, že Základní i Mateřská škola Obříství nebude ani  zítra tj. 5. června 2013 v provozu. Školní jídelna vaří omezeně.

 Další informace proběhne zítra po zasedání povodňové komise. 
Jitka Zimová – starostka obce Obříství
 

 ● 4.6.2013 8:30
Vodárny upozorňují – nezapomeňte uzavřít vnitřní rozvody
Povodně neohrožují kvalitu pitné vody


Na dotazy některých z vás ohledně kvality dodávané pitné vody si v příloze dovoluji  tiskovou zprávu, která je zveřejněna na našich webových stránkách www.svas.cz a byla rovněž rozeslána i novinářům. V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám k dispozici. S přáním hezkého dne, Lenka Kozlová, tisková mluvčí - Středočeské vodárny, a.s.
 

 ● 4.6.2013 8:30
Oznámení povodňové komise obce Obříství 
Povodňová komise obce Obříství oznamuje občanům, že po svém zasedání dne 4. 6. 2013 v 8.30 hodin je stále vyhlášen stav nouze a je nutné nadále dodržet evakuační pohotovost.

Členové povodňové komise po celou noc sledovali nárůst hladiny vody v katastru obce a konstatovali postupný nárůst hladiny vody, v časovém horizontu od 21.00- 08.00 ranní cca 65 cm. Hladina vody nicméně stále narůstá, i když né již takovým tempem, jako v nočních hodinách. Další informace proběhne po 17:00 kdy zasedá krizový štáb obce Obříství.
 

 ● 3.6.2013 - 20:20
Oznámení povodňové komise obce Obříství 
Povodňová komise obce Obříství oznamuje občanům, že po svém zasedání ve 20.30hodin je nadále vyhlášen stav nouze a že je nutné nadále dodržet evakuační pohotovost.  Doporučuje se občanům, kteří mají své nemovitosti v nižších a kritických oblastech obce, aby svá obydlí včas opustili  a dle svého uvážení přistoupili k individuelní evakuaci . 

Pokud bude vyhlášena celoplošná evakuace , budou všichni občané obce Obříství informování prostřednictvím rozhlasu a integrovaných záchranných složek.  Občané, kteří ráno odjedou do zaměstnání musí počítat při návratu  s možností uzavření obce. 

Vzhledem k nejisté situaci a stavu nouze nebude zítra 4.6.2013 v provozu Základní a Mateřská škola Obříství. Školní jídelna bude mít  omezený provoz.

V Obříství dne 3.6.2013 v 20.20 hodin. Jitka Zimová – starostka obce Obříství
 

 ● 3.6.2013 - 18:17
Oznámení povodňové komise obce Obříství 
Povodňová komise obce Obříství oznamuje občanům, že po svém zasedání v 17.30 hodin je nadále vyhlášen stav nouze a že je nutné nadále dodržet evakuační pohotovost.  Doporučuje se občanům, kteří mají své nemovitosti v nižších a kritických oblastech obce, aby svá obydlí včas opustili  a dle svého uvážení přistoupili k individuelní evakuaci . Kdo nemá možnost ubytování u svých blízkých a příbuzných je možnost ubytování v základní škole Obříství po dohodě s obecním úřadem. 

Pokud bude vyhlášena celoplošná evakuace , budou všichni občané obce Obříství informování prostřednictvím rozhlasu a integrovaných záchranných složek. 

Po 19. Hodině budou  u nákupního střediska k dispozici pytle s pískem.

Další informace očekávejte kolem 21. hodiny .
V Obříství dne 3.6.2013 v 18.15 hodin.
 

 ● 3.6.2013
Oznámení povodňové komise obce Obříství 
Na základě informací povodňové komise Neratovice a sdělení záchranného hasičského sboru oznamujeme občanům obce Obříství :

Dle prognóz bude řeka Labe i Vltava kulminovat v podvečerních hodinách mezi 18-19. hodinou. Znamená to , že hladiny obou řek budou nadále stoupat. Vyzýváme občany , aby zabezpečili svůj majetek, domácí zvířata a připravili si malé evakuační zavazadlo pro případ nutnosti opustit své obydlí. V případě nutnosti evakuace budou občané Obříství informováni rozhlasem, nebo policií ČR. Evakuační balíček musí obsahovat zejména věci osobní potřeby:

Doklady, léky, základní hygienické potřeby. V případě možné evakuace bude připravena autobusová doprava do evakuačních míst.

Žádáme občany, aby sledovali webové stránky obce Obříství  , případně sdělovací prostředky. V případě opuštění domovů prosím nahlaste svůj odchod na obecním úřadě. 

Jitka Zimová – starostka obce Obříství

Hlášeno dne 3.6.2013 v 11.00 hodin
 

 ● 3.6.2013
Oznámení povodňové komise Obříství 3.6.2013
Oznamujeme občanům, že dnes 3. června v 6.30 bylo na vodním toku Vltava v profilu Vraňany dosaženo hodnoty výšky hladiny 739 cm a vodního průtoku 2509 m3/s, která odpovídá III. stupni povodňové aktivity . Na vodním toku Labe v profilu Mělník bylo dosaženo v 7.15 hodnoty výšky hladiny 645 cm a vodní průtok byl 1100 m3/s. 2.6.2013 od 21.00 hod. do odvolání vláda české republiky vyhlašuje i pro naše území stav nouze. Prozatím nehrozí pro občany obce Obříství nebezpečí, pouze je třeba bdělost a opatrnost, zejména v ohrožených oblastech.

Vlastníci ohrožených nemovitostí jsou kontaktováni povodňovou komisí.

O dalším vývoji povodně budete pravidelně informováni.
Jitka Zimová – starostka obce Obříství
 
 ● 2.6.2013
Oznámení povodňové komise Obříství 2.6.2013
Oznamujeme občanům, že dnes 2. června bylo na vodním toku Vltava v profilu Vraňany v 14.10 dosaženo hodnoty výšky hladiny 610 cm, která odpovídá III. stupni povodňové aktivity – stavu ohrožení. Proto povodňová komise ORP Neratovice vyhlašuje dnes tj. 2.6.2013v 15.00 hodin stav ohrožení ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., pro správní území obce s rozšířenou působností Neratovice.
Vlastníci ohrožených nemovitostí jsou kontaktováni a informováni povodňovou komisí.
Dne 2. 6. 2013 Jitka Zimová – starostka obce Obříství
 
 
Související informace
 
Řešení krizových situací obce
 Krizový štáb obce Obříství
 Obsah evakuačního zavazadla
 Řešení krizových situací
Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci
Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování
Záplavové území v Obříství - Tuháň
Improvizované prostředky ochrany
 
Krizová telefonní čísla
Důležitá telefoní čísla:
315 631 111 Policie Okresní ředitelství Mělník
315 682 007 Policie, ob. oddělení Neratovice
315 682 671 Středočeská energetická a.s. Neratovice
315 622 364 Policie, obvodní oddělení Mělník
315 682 100 Vodárny Neratovice
315 684 020 Středočeská plynárenská Neratovice
315 622 139 Hasičský záchranný sbor Mělník
315 682 626 Hasiči Neratovice
 

Tísňové volání

112 Záchranný systém
150 Hasiči
155 Zdravotnická záchr.služba
158 Policie ČR
 
"Krizové situace" Města Neratovice
Krizový štáb Neratovice
Tel. 315 682 053 - 4