Zastupitelstvo obce Obříství
 
Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obříství.
Jednací řád 2014 Zastupitelstva obce Obříství.
 
Členové zastupitelstva obce:
 Hyka Drahoslav
 Krumpholc Zdeněk
 Zimová Jitka
 Šulcová Renáta
 Holzmann Jiří
 Šnajdr Milan
 Bílá Věra
 Štěpánek Milan
 Těšínský Miroslav
 Kalašová Dana
 Bradáčková Michaela

 

Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích:
Starostka obce: Zimová Jitka
Místostarostka obce: Šulcová Renáta
 
Složení výborů:
 Výbory nezbytné pro fungování obce - zřízené dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.
Výbor finanční: předsedkyně Dana Kalašová
Výbor kontrolní: předseda Milan Štěpánek
     
 
 
 Dokumenty
 

Zápis z ustavujícího zasedání
Jednací řád

 

Dle zákona č. 128/2000 Sb. jsou všechna jednání veřejná.