Osobnosti současnosti
 
Miroslav Sígl
(*25. 9. 1926 Obříství-Dušníky, +5.12.2012 Praha)

redaktor, básník, publicista. Dlouholetý kronikář obce. O Obříství vydal v roce 2000, ve spolupráci s obecním úřadem, rozsáhlou monografii „Osobnosti a osudy obce, (Obříství 1290-2000)“. Podílel se na publikaci o zdejší škole. Je autorem mnoha článků s tématikou obce a okolí.
 

 

Anotace prvních dvou elektronických knih:
Sígl, Miroslav: O kom – o čem (576 stran, vydáno jako e-book pod doménou http://msigl.pageflip.cz, 2011). 
Novinářská a literární žeň autora  z let 1938-2011. ISBN 978-80-260-0191-1

Sígl, Miroslav: Komu – od koho (382 stran, vydáno jako e-book pod doménou http://msigl-korespondence.pageflip.cz, 2011).
Dokumenty a dopisy z let 1938-2011. ISBN 978-80-260-0293-2

e-mail: miroslav.sigl@seznam.cz
Web: http://miroslav.sigl.cz/

 
Poděkování.

Zastupitelstvo obce Obříství touto cestou děkuje panu Miroslavu Síglovi – bývalému kronikáři a také rodáku obce Obříství za poskytnutí darů do pokladnice kulturního dědictví a pro Památník obce.
Jedná se autorské výtisky knih : „Ze šuplíku“, „Byli jsme při tom“, „Co jsem měl na srdci, „Generace 45, „Generace nadoraz“, „Profily“, „60 let Fakultní základní školy“, „Svému městu a kraji“, „Etudy z domova“, „Osobnosti a osudy obce“, „Opustíš-li mne, nezahynu …“, „Ach kdyby“, „Podbezdězský buditel“, „Co víme o smrti“, „Souznění“, „Kdo byl a je kdo“, „Almanach český novinářů“, „Události pravdy, zrady a nadějí“, „Události totality, svobody a demokracie“ a „To jsou dlaně mé“.
Dále věnoval pro Památník Svatopluka Čecha knihy: „Menší básně“, „Šotek“, „Sníh“, „Vybrané spisy Svatopluka Čecha – České epopeje“, „Ve stínu lípy“, „Písně otroka“ a další knihy se vztahem k Svatopluku Čechovi.

Rovněž pro památník obce věnoval své sešity, učebnice a výkresy z let 1932 – 1945.
Tyto dary poskytl v roce, kdy se dožívá 85 let svého věku. Pane Sígle vše nejlepší k Vašemu životnímu jubileu, hodně zdraví a tvůrčích sil do dalších let přeje

Jitka Zimová – starostka obce
Obříství. 15. 6. 2011

 
Ocenění našeho rodáka

Město Mělník ocenilo celoživotní práci Miroslava Sígla, obřístevského rodáka, spisovatele a redaktora, který se zasloužil o literaturu a kulturu v mělnickém regionu zejména svou publicistickou činností. Starosta města MVDr. Ctirad Mikeš odevzdal mu v obřadní síni mělnické radnice Denár kněžny Emmy, který se uděluje významným osobnostem za jejich dlouholetý přínos pro Mělník a celý region.

Dodatečně uveřejněno – k události došlo u příležitosti 85. narozenin Miroslava Sígla.
 
 
Článek o Antonínu Holoubkovi, někdejším spoluobčanu naší obce
Článek vyšel v 1. čísle Národního osvobození (leden 2012) pod titulem "Hledaná osoba! Budiž zatčen!" Jde o válečný příběh tohoto skromného hrdiny, obřístevského spoluobčana, který zemřel krátce před svými 90. narozeninami (1921 - 2011). Dlouhá léta působil jako prezident českého Mercedes-klubu. Autorem rozsáhlého článku je Miroslav Sígl.
  Kontakty
 
e-mail: miroslav.sigl@seznam.cz
Web: http://miroslav.sigl.cz/

 

kliknutím spustíte prohlížení

Srpnová povodeň 2002 po deseti letech
Na internetu je k dispozici nová kniha Srpnová povodeň po deseti letech, kterou sepsal Miroslav Sígl se svými spoluautory.

V knize jsou vylíčeny dramatické chvíle z povodí Labe a Vltavy, na jehož soutoku nedaleko odtud leží i autorova obec Obříství sousedící s obcí Zálezlice. Zde padly za oběť srpnové povodni desítky domů, mezi nimi i dům autorův. Vypovídací hodnotu mají dále autentické informace ze tří samosprávných obvodů – Mělníka, Kralup nad Vltavou a Neratovic, údaje o činnosti pojišťoven po srpnové povodni, o práci vysoušecího pracoviště Národního technického muzea, kde se podařilo zachránit knihy o mnohamiliónové hodnotě.

...celý odkaz

 

kliknutím zvětšíte

 

kliknutím zvětšíte