Srpnová povodeň 2002 po deseti letech

kliknutím spustíte prohlíženíNa internetu je k dispozici nová kniha Srpnová povodeň po deseti letech, kterou sepsal Miroslav Sígl se svými spoluautory.

K jejímu čtení či prohlížení 145 stránek s mnoha ilustracemi ve sličné grafické úpravě není zapotřebí žádné čtecí zařízení, text knihy se oboustranně automaticky obrací. Stačí uvést do vyhledávání doménu: http://msigl-povoden2002.pageflip.cz

V knize jsou vylíčeny dramatické chvíle z povodí Labe a Vltavy, na jehož soutoku nedaleko odtud leží i autorova obec Obříství sousedící s obcí Zálezlice. Zde padly za oběť srpnové povodni desítky domů, mezi nimi i dům autorův. Vypovídací hodnotu mají dále autentické informace ze tří samosprávných obvodů – Mělníka, Kralup nad Vltavou a Neratovic, údaje o činnosti pojišťoven po srpnové povodni, o práci vysoušecího pracoviště Národního technického muzea, kde se podařilo zachránit knihy o mnohamiliónové hodnotě.
Velmi užitečný je přehled literatury, zejména z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze, údaje o televizních, filmových a dalších videopořadech, které se týkají uvedené tématiky.

Český hydrometeorologický ústav připravil na dny 14.- 15. srpna 2012 odbornou konferenci, jejímž cílem je připomenout povodeň v kontextu současných aktivit k ochraně před povodněmi. Také jejím účastníkům je určena kniha s uvedení mnoha skutečností včetně získaných zkušeností a kritických poznatků, zejména hasičských a záchranných sborů, jakož i dobrovolných organizací, které prokázaly solidaritu, statečnost, odhodlanost a rozhodnost. Zmírnily tak miliardové ztráty, bolest utrpení v postižených městech a obcích.
 

 
  Kontakty
 
e-mail: miroslav.sigl@seznam.cz
Web: http://miroslav.sigl.cz/