Socha sv. Markéty
 
Rokoková socha sv. Markéty stojí na návsi na okraji parku při autobusové čekárně. Pochází z 2. poloviny 18. století.

Tato rokoková socha byla v roce 1943 společně se sochou sv. Jana Nepomuckého opravena. Opravu provedl akademický sochař Josef Rektor z Prahy, kterého do Obříství vyslal Památkový úřad. Cena opravy tehdy činila 20000 korun.
 

 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech