Silniční most Na Štěpáně
 

kliknutím zvětšíte

Silniční most u Obříství
foto: RNDr. Aleš Střecha

Jednou z mnoha pro Obříství charakteristických staveb a rovněž další známou chráněnou technickou památkou je železný most přes Labe na silnici z Prahy do Mělníka, který byl postavený v blízkosti tehdejšího přívozu Na Štěpáně - odtud tedy Štěpánský most.

okolí Štěpánského mostu ve 30. letech XX. století - kliknutím zvětšíteMost byl postaven v roce 1912 firmou Pražská mostárna, což byla filiálka První českomoravské továrny na stroje v Praze, podle projektu Ing. Karla Šimka, pozdějšího profesora Vysokého učení technického v Brně. Zajímavostí je, že projekt mostu byl původně určen pro Chorvatsko a teprve v polovině výroby, po dokončení jedné poloviny mostu, bylo určeno, že bude postaven v Čechách.

Most svým tvarem připomíná starý řetězový nebo lanový most, avšak jeho statický systém hlavních nosníků je od řetězových mostů velmi vzdálen. Konstrukčně se jedná o tzv. spojitý nosník s klouby, mosty tohoto typu byly na sklonku 19. a začátku 20. století v bývalém Rakousku-Uhersku velmi oblíbené a jsou statickým schématem většiny našich dlouhých železných mostů z této doby. Zdejší zajímavostí je však použití schématu konzolového trojpásového nosníku, podobná konstrukce mostu byla v celém Rakousku-Uhersku použita jen dvakrát - v Obříství přes Labe a pro most přes Tisu u Tokaje.

Ve své době se jednalo o ojedinělou technickou stavbu v Čechách, svým typickým vzhledem, umocněným ve středu konstrukce i vysokým portálem s pylony zakončenými pseudogotickými věžičkami s cimbuřím (celková výška mostu tak činí 13 m nad vozovku), dokonale zasazeným do zdejší krásné polabské přírody.

Druhou technickou zajímavostí mostu je jeho založení. Při zakládání středního pilíře zde bylo poprvé v Čechách užito kesonu, který byl celý ze železobetonu.

Propagátorem železobetonových kesonů byl inženýr Vojtěch Kapsa, např. autor betonových kesonů s nýtovanou výztuží pro Hlávkův most v Praze. Při stavbě kesonu pro most v Obříství v roce 1910 poprvé použil železobeton pro celý keson, plechy a tuhou výztuž omezil na minimum. Velikost kesonu 14,28 x 4,80 m byla na svoji dobu značná, obdivuhodné bylo též nahrazení obalových plechů betonovými stěnami. Rovněž břit kesonu byl velmi důkladně konstruován, předpokládalo se pronikání balvany a potopenými kmeny. Hloubka spouštění byla 8,85 m pod hladinu normální vody.

Most u Obříství je tak zajímavý nejen svým charakteristickým vzhledem, ale především jeho skrytou částí - technickou novinkou, která novostí použití předstihla konstrukci mostu.

Technické parametry:
cesta pro pěšíCelková světlost mostu činí 95,55 m, je rozdělen na dvě stejně velká pole dlouhá 48,40 m, původní šířka vozovky však byla pouze 6,6 m, což vedlo k častým nehodám, původně navíc vedly oba chodníky uvnitř mostu. Proto byly později při rekonstrukci v letech 1957 - 1958 chodníky z vnitřní části přeloženy vně. Jejich šířka je 1,2 m.

Problémem stavby se postupně stala údržba konstrukce, bylo spočítáno, že náklady na nátěry by za 20 let dosáhly 22 mil. Kč, proto byla nakonec celá konstrukce oprýskána a provedla se její metalizace Zn a teprve pak byla natřena.

Most byl několikrát opravován (1957-58, 1998), poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce 2003, při které byla vyměněna vozovka a provedeno celkové ošetření konstrukce. Tato oprava by měla zaručit jeho bezproblémový provoz další dlouhá léta.

kliknutím zvětšíte

Silniční most u Obříství - výřez z leteckého snímku
foto: Tomáš Hora THC, letecké snímkování

 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech