Elektronická úřední deska
 

Dokument

Vyvěšeno ode dne: Zveřejnění
do dne:
Veřejná vyhláška o Oznámení o vydání Rozhodnutí( komplexní pozemková úprava)
příloha:

SPÚ - Rozhodnutí o pozemkových úpravách, č.j.: SPU 328877/2017
16.10.2017 31.10.2017
Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu "Komplexní rekonstrukce silnice II/101" 13.10.2017 30.10.2017
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 24.10.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství. 6.10.2017  
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu. 4.10.2017 20.10.2017
Zaslání doplněné aktualizace bezpečnostní zprávy železniční vlečky Neratovice k vyjádření. 27.9.2017 30.10.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017. 22.9.2017  
VV- Návrh opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství - zastavení těžby dřevin smrk, borovice 19.9.2017 20.10.2017
Dražební vyhláška č.j. 030 EX 34387/13-101 19.9.2017 26.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Oznámení o době a místě konání voleb 2017 15.9.2017  
Usnesení č.5/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 5.9.2017 11.9.2017  
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 5.9.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 24.8.2017  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21 října 2017 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků. 3.8.2017  
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro Miroslava Berana 4.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 3/2017 21.6.2017  
Usnesení č.4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 20.6.2017 20.6.2017  
Usnesení č.3/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství 25.4.2017 2.5.2017  
Rozpočtové opatření č.2/2017 26.4.2017  
Informace ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu na silnici I/16 Mělník most ev. č. 16-014-PD v době od 24.4.2017 do 31.10.2017.
Harmonogram zavírek  I/16 most ev. č. 16-014 Mělník.
Objízdná trasa pro NA - omezený provoz I/16
Objízdná trasa pro NA - úplná uzavírka I/16
Žádost Obříství.
21.3.2017  
Obecní úřad Obříství nabízí pronájem nově zrekonstruovaného bytu v památkově chráněném objektu č.p. 12 v Obříství, Semilkovice.
Nabídky zasílejte na adresu Obecního úřadu Obříství do 24.4.2017.
16.3.2017  
Usnesení č.2/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 14.3.2017 16.3.2017  
Rozpočtové opatření č.1/2017 14.3.2017  
Č. j. SVS/2017/031696-S NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY -ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy, katastru obce Kostelec nad Labem 14.3.2017  
Rozpočet obce Obříství na rok 2017
Rozpočtový výhled na 2016 -2020
13.2.2017  
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka
Pravidla pro řešení aviární influenzy pro období jaro 2017
6.2.2017  
Smlouva o poskytnutí dotace - Farní Charita. 27.1.2017 27.1.2020
Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol. 27.1.2017 27.1.2020
Výsledky hlasování ve 2. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR v okrsku Obříství. 15.10.2016  
Výsledky hlasování ve volbách do SENÁTU 2016.doc
Výsledky hlasování ve volbách do krajského zastupitelstva 2016.doc
10.10.2016  
UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE - vadné hlasovací lístky 3.10.2016  
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost, Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, Miloslav Vojtíšek. 16.9.2016  
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016:
Oznámení o době a místě konání voleb
9.9.2016  
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 8.9.2016  
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství - Farní charita Neratovice
 Zveřejňování těchto smluv ukládá zákon č. 250/2000 Sb., v platném znění .
24.2.2016 24.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Obříství - TJ Sokol Obříství
 Zveřejňování těchto smluv ukládá zákon č. 250/2000 Sb., v platném znění .
24.2.2016 24.2.2019
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu §18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015. 5.1.2016  
Výzva pro majitele vraku motorového vozidla FORD KA, bílé barvy, bez SPZ
Vydal: Obec Obříství, OU/1186/15/Su
13.10.2015 do odvolání
Sdělení obecního úřadu Obříství:
Obecní úřad Obříství upozorňuje občany na skutečnost, že již skončila záruční doba na opravy technologického zařízení Domácích čerpacích stanic. Z tohoto důvodu Dle Dohody o užívání a provozu kanalizačních přípojek a domovních čerpacích stanic čl. V, odst. 5.3 je nyní povinností uživatelů, aby si sami hradili i zajišťovali opravy.
Jitka Zimová – starostka obce
1.8.2011 do odvolání
Nabídka pozemků uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Vydal: PFČR
[  dokument]
11.2.2009 do odvolání
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů
Informace

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Svatopluka Čecha 40,
277 42 Obříství
Příloha: Informace MVČR

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).