Elektronická úřední deska 2006
 
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných  na úřední desce

Dokument

Datum zveřejnění Datum
sejmutí
Obecně závazná vyhláška
Středočeského kraje č. 6/2006
o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu
22.12.2006  26.1.2007
VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - oznámení o místě uložení písemností vydaných finančním odborem MěÚ Neratovice 20.12.2006 5.1.2007
VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - oznámení o místě uložení písemností vydaných finančním úřadem v Pelhřimově 14.12.2006 3.1.2007
VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - oznámení zahájení stavebního řízení 08.12.2006  3.1.2007
OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ
zve zastupitele i občany na své ZASEDÁNÍ, které se koná ve středu dne 13.12.2006 od 18.30 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
6.12.2006 13.12.2006
VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ 13.11.2006 27.11.2006
Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení písemností vydaných FÚ v Neratovicích 13.11.2006

 27.11.2006

Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Obříství,
konaného dne 1.11.2006 v zasedací místnosti obecního úřadu, dle zákona o obcích č. 128 v platném znění.
1.11.2006 15.11.2006
Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení písemností vydaných FÚ v Ústí nad Labem 25.10.2006

8.11.2006

Volby do zastupitelstva obce Obříství 20.10. - 21.10.2006 - výsledky

25.10.2006 8.11.2006
ZASTUPITELSTVO OBCE OBŘÍSTVÍ
zve zastupitele i občany na ustavující ZASEDÁNÍ
které se koná ve středu dne 1.11.2006 od 18. hod.v zasedací místnosti obecního úřadu
25.10.2006 2.11.2006
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí – kolaudační rozhodnutí
17.10.2006 31.10.2006
Nařízení Krajské veterinární správy pro středočeský kraj č. 17/2006 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení varroázy včel 27.9.2006 11.10.2006

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

21.9.2006

9.10.2006

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

21.9.2006

9.10.2006
Veřejná vyhláška o uložení písemností FÚ Neratovice 18.9.2006

2.10.2006

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

7.9.2006

22.9.2006
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

21.8.2006

24.10.2006
ZASTUPITELSTVO OBCE OBŘÍSTVÍ zve zastupitele i občany na své ZASEDÁNÍ, které se koná ve čtvrtek 24.8.2006 od 18. hod.v jídelně Základní školy Obříství

18.8.2006

24.8.2006
zrušení Nařízení č. 3/2006 Středočeského kraje, kterým se stanoví období déletrvajícího sucha.

4.8.2006

  24.8.2006

Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

26.7.2006

24.10.2006

Stanovení počtu členů zastupitelstva, v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 20. a 21. října 2006

24.7.2006

24.10.2006

Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

24.7.2006

26.7.2006
Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu

7.7.2006

 24.8.2006

OZNÁMENÍ
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 a § 41 oznamujeme, že Obec Obříství zveřejňuje  záměr na bezúplatný převod pozemků:

21.6.2006 10.7.2006
Veřejná vyhláška
oznámení o místě uložení písemností vydaných FÚ v Neratovicích
12.6.2006

 29.6.2006

OZNÁMENÍ
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,§ 39 odst. 1) ve znění pozdějších zákonů, Obec Obříství oznamuje, že nabízí k prodeji část pozemku p.č. 1538/1 v k.ú. a obci Obříství. Výměra bude upřesněna následně zhotoveným geometrickým plánem.
29.5.2006

20.6.2006

OZNÁMENÍ
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,§ 39 odst. 1) ve znění pozdějších zákonů, Obec Obříství oznamuje, že nabízí k prodeji část pozemku p.č. 716/4 v k.ú. Obříství. Výměra bude upřesněna následně zhotoveným geometrickým plánem.
29.5.2006

20.6.2006

OZNÁMENÍ
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.,§ 39 odst. 1) ve znění pozdějších zákonů, Obec Obříství oznamuje, že nabízí k prodeji část pozemku p.č. 1558/1 v k.ú. Obříství. Výměra bude upřesněna následně zhotoveným geometrickým plánem.
29.5.2006

20.6.2006

Návrh závěrečného účtu Obce Obříství za rok 2005 19.5.2006

6.6.2006

Oznámení o době a místě konání voleb 25.4.2006

6.6.2006

Veřejná vyhláška o uložení písemností 25.4.2006

9.5.2006

Veřejná vyhláška o uložení písemností 25.4.2006

9.5.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.4 - zrušení stavu nebezpečí 19.4.2006

25.4.2006

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 2. a 3. června 2006

19.4.2006

6.6.2006

Veřejná vyhláška o uložení písemností FÚ Neratovice 18.4.2006

3.5.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.3 - stav nouze - prodloužení

10.4.2006

25.4.2006

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

3.4.2006

6.6.2006

OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3.června 2006

3.4.2006

6.6.2006
Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.2
Stav nouze

3.4.2006

25.4.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.1

2.4.2006

25.4.2006

Oznámení - záměr pronajmout  nebytové prostory  bývalého kadeřnictví v Obříství č.p. 53

30.3.2006

13.4.2006

Oznámení - pronájem částí pozemků

24.3.2006

10.4.2006

Veřejná dražební vyhláška

6.3.2006

24.3.2006

Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem 3.3.2006

24.3.2006

Mimořádná veterinární opatření 22.2.2006 10.7.2006
Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů oblastí povodí zasahujících do území Středočeského kraje, k připomínkám veřejnosti

31.1.2006

17.2.2006

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností vydaných finančním úřadem v Neratovicích

11.1.2006

26.1.2006

 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů