Elektronická úřední deska 2007
 
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce

Dokument

Datum zveřejnění Datum
sejmutí
V -návrh zadání změny č. 5, sídelní útvar Neratovice 21.12.2007 23.1.2008
Uložení písemnosti - M. Kejla 14.12.2007 2.1.2008
OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ
zve zastupitele i občany na své ZASEDÁNÍ,
které se koná ve středu dne 19.12.2007 od 18.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
13.12.2007 20.12.2007
OZNÁMENÍ
Obec Obříství oznamuje veřejnosti dle § 22 odst. 2 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, v platném znění, že na Obecním úřadě je k nahlédnutí zpráva:
„ posouzení Bezpečnostní zprávy SPOLANA a.s.“
29.11.2007 2.1.2008
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 27.11.2007 13.12.2007
Oznámení záměru pronajmout 26 m2 nebytových prostor v Obříství č.p. 260, za účelem provozovat kadeřnické služby. 23.11.2007 11.12.2007
Oznámení o směně pozemků - Zimovi 22.11.2007 10.12.2007
Oznámení o uložení písemnosti - J.Soumarová 19.11.2007 4.12.2007
Oznámení o uložení písemnosti - D. Zbořil 19.11.2007 4.12.2007
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č. 14 / 2007
o mimořádných veterinárních opatřeních
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí
7.11.2007 23.11.2007
OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ
zve zastupitele i občany na své ZASEDÁNÍ,
které se koná ve středu dne 24.10..2007 od 18.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
19.10.2007 24.10.2007
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č. 11 / 2007
o mimořádných veterinárních opatřeních
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí
19.10.2007 6.11.2007
Upozornění pro majitele a uživatele pozemků na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. 17.10.2007 17.11.2007
NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 15.10.2007 31.10.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
15.10.2007 31.10.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
rozhodnutí o umístění  stavby
2.10.2007 17.10.2007
Oznámení o místě uložení písemností vydaných finančním úřadem v Neratovicích - Jan Ondík 6.9.2007 21.9.2007
Obec Obříství oznamuje záměr o prodeji nově vzniklých pozemků 25.8.2007 11.10.2007
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu 15.8.2007 3.9.2007
Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti - Farma Obříství, chov brojlerů 14.8.2007 17.9.2007
Oznámení
Obec Obříství oznamuje, že na základě rozhodnutí zastupitelstva obce a v souladu se stavebním zákonem
č. 183/2006 Sb.,§ 44 v platném znění, bude pořízena změna č. 1 územního plánu obce Obříství .
6.8.2007 6.9.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - Vodafone Czech Republic a.s. 10.7.2007 25.7.2007
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.6.2007 21.6.2007
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení (Majerovi) 5.6.2007 9.7.2007
Obec Kly - veřejná vzhláška, návrh zadání úpravy územního plánu obce Kly 28.5.2007 9.7.2007
MěÚ Neratovice - Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby (Tomek) 24.5.2007 11.6.2007
V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení "Příjezdová komunikace k rodinným domům"
18.5.2007 5.6.2007
V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
27.4.2007 14.5.2007
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Stavební povolení - Satýnek-Satýnková - rozšíření veřejné ČS LPG plnírny
25.4.2007 11.5.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Základnová stanice GSM, Vodafone CR - dočasná stavba na dobu 10 let Obříství
13.4.2007 2.5.2007
Pozemkový fond ČR - Nabídka pozemků určených k převodu 2.4.2007 2.5.2007
V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
výzv
a k připomínkování návrhu problémů nakládání s vodami
1.4.2007 30.9.2007
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
23.3.2007 11.4.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o místě uložení písemností vydaných Obecním úřadem v Obříství
20.3.2007 5.4.2007
Svazek měst a obcí VKM - výsledek hospodaření za rok 2006 19.3.2007 4.4.2007
Oznámení
V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 odst. 1) ve znění pozdějších předpisů, Obec Obříství oznamuje, že schvaluje záměr na pronájem pozemku p.č. 1608/15 o výměře 6402 m2 v k.ú. a obci Obříství.
15.3.2007 2.4.2007
O Z N Á M E N Í
V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., § 39 odst. 1) ve znění pozdějších zákonů, Obec Obříství oznamuje, že nabízí k prodeji pozemky p.č. 1034/6 o výměře 2246 m2 a p.č. 1611/3 o výměře 344 m2 k.ú. a obci Obříství.
15.3.2007 2.4.2007
Návrh závěrečného účtu Obce Obříství za rok 2006 – zveřejnění 14.3.2007 30.3.2007
Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti dle § 19 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění
9.3.2007 26.3.2007
OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ zve zastupitele i občany na své
ZASEDÁNÍ
, které se koná ve středu dne 14.2.2007 od 18.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
7.2.2007 14.2.2007
Návrh rozpočtu na rok 2007 18.1.2007 19.3.2007
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů