Elektronická úřední deska 2008
 
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných  na úřední desce

Dokument

Datum zveřejnění Datum
sejmutí
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ SABAN alfa develop s.r.o., - Místní komunikace, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad včetně přípojek pro 6 rodinných domů 8.12.2008 23.12.2008
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu a výzva k uplatnění práv účastníků řízení p.Richard Tůma 3.12.2008 18.12.2008
Nabídka pozemků uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 12.11.2008
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Josefa Bauera 7.11.2008 24.11.2008
Oznámení o uložení písemnosti - David Procházka 7.11.2008 24.11.2008
Rozhodnutí o umístění stavby 14 řadových RD, včetně přípojek elektro, vody a kanalizace, parkovacích stání pro osobní auta, umístění kontejnerů na domovní odpad, oplocení se skříněmi s elektroměry a
neveřejná účelová jednosměrná komunikace v obytné zóně.
7.11.2008 24.11.2008
Rozhodnutí o dělení pozemku st. p. 138/5 v k. ú. Obříství, z důvodu nové výstavby RD 4.11.2008 20.11.2008
Výsledky hlasování ve volbách do krajského zastupitelstva za obec Obříství 18.10.2008 18.11.2008
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Josef Bauer 15.10.2008 30.10.2008
Rozhodnutí o umístění stavby: Obříství - kNN pro 6 rodinných domů Obříství 8.10.2008
 
24.10.2008
 
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
- 14 řadových RD, včetně přípojek
29.9.2008 20.10.2008
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Dělení pozemku st.p. 138/5 Obříství
29.9.2008 20.10.2008
OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků
při volbách do zastupitelstev krajů,
konaných ve dnech 17. a 18. října 2008
29.9.2008 20.10.2008
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obříství
se koná ve středu dne 24.9.2008 od 18.00 h
v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
19.9.2008 25.9.2008
Rozhodnutí o umístění stavby: Kabelové distribuční vedení NN Obříství  ČEZ Distribuce, a.s., 11.9.2008 26.9.2008
Veřejná vyhláška FÚ Mělník - David Procházka  2.9.2008 18.9.2008
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 17. a 18. října 2008
dokument
26.8.2008 20.10.2008
Oznámení o uložení písemnosti - Ivan Hasynets 18.8.2008 3.9.2008
Stavební povolení - rekonstrukce účelové komunikace na par.č.75/111 v k.ú.Obříství 18.8.2008 3.9.2008
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu a výzva k uplatnění práv účastníků řízení - Karel Vokoun 15.8.2008 29.8.2008
Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu a výzva k uplatnění práv účastníků řízení - Andrea Vokounová 15.8.2008 29.8.2008
O Z N Á M E N Í
o zveřejnění návrhů 5 Plánů oblastí povodí zasahujících do území Středočeského kraje
VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮM VODY
1.7.2008 31.12.2008
Oznámení o spojení stavebního a územního řízení - ČEZ distribuce - kNN pro 6 RD 14.8.2008 29.8.2008
Oznámení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Zálezlice 12.8.2008 27.8.2008
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro krajské volby  2008 11.8.2008 20.10.2008
OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,
ČEZ Distribuce, a.s.,
7.8.2008 22.8.2008
Oznámení o uložení písemnosti - David Procházka 7.8.2008 22.8.2008
R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Elektronické komunikace Obříství
31.7.2008 15.8.2008
Územní rozhodnutí na stavbu:
Kanalizace obce Chlumín s napojením na ČOV Obříství Chlumín
22.7.2008 7.8.2008
 Stavební povolení - LV Correct 16.7.2008 31.7.2008
Veřejná vyhláška - rekonstrukce komunikace 15.7.2008 30.7.2008
Oznámení č.j. SO-14723/08/Ka 26.6.2008 11.7.2008
Informace Živnosteného odboru MěÚ Neratovice 23.6.2008  
Rozhodnutí - Bezpečnostní zpráva Spolany Neratovice 18.6.2008 4.7.2008
Městský úřad Neratovice, stavební odbor - rozhodnutí o umístění stavby: Kontejnerové pěstování dřevin Arboeko - Obříství, rozšíření areálu - "fóliovník" III 17.6.2008 3.7.2008
R o z h o d n u t í   o  u m í s t ě n í    s t a v b y
Kanalizace obce Chlumín s napojením na ČOV Obříství
4.6.2008 20.6.2008
S t a v e b n í p o v o l e n í  na stavbu:
68 rodinných domů lokalita "Taras"  Obříství
4.6.2008 20.6.2008
OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ zve zastupitele i občany na své ZASEDÁNÍ
které se koná ve středu dne 4.6.2008 od 18.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
28.5.2008 5.6.2008
STAVEBNÍ POVOLENÍ - Ateliér i69 - komunikace
68 rodinných domů lokalita "Taras"
Obříství
22.5.2008 6.6.2008
Návrh závěrečného účtu Obce Obříství za rok 2007 22.5.2008 9.6.2008
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
ARBOEKO s.r.o. - rozšíření areálu  - "foliovník" III
13.5.2008 29.5.2008
Veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti  - Ivan Hasynet  7.5.2008 22.5.2008

Odbor dopravy MěÚ Neratovice, registr řidičů oznamuje všem držitelům osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že je dle zákona 374/2007 Sb., třeba podat žádost o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče a to do 1.10.2008.
Po tomto datu již nebude  výměna možná.

5.5.2008  
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
68 rodinných domů lokalita "Taras"
Obříství
28.4. 2008 14.5.2008
Celní úřad Mělník- oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Bílek 18.4.2008 6.5.2008
Změna územního plánu 18.4.2008 6.5.2008
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení - komunikace pro lokalitu 68 RD v k.ú Obříství 14.4.2008 29.4.2008
Rozhodnutí o umístění stavby - Arboeko, rampa expediceSR 68 RD Obristvi.doc 11.4.2008 29.4.2008
Veřejná vyhláška - možnost smluvní ochrany evropsky významné lokality - NATURA 2000 7.4.2008 22.4.2008
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ: Kanalizace obce Chlumín s napojením na ČOV Obříství 4.4.2008 21.4.2008
Nařízení KVSS č.6/2008 - KHO (DE-Sasko) - MVO
o mimořádných veterinárních opatřeních
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí
25.3.2008 9.4.2008
Výsledek hospdaření DSO Svazku měst a obcí VKM za rok 2007 25.3.2008 9.4.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazku měst a obcí VKM za rok 2007 25.3.2008 9.4.2008
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Neratovice, stavební odbor
- rozhodnutí o umístění a provedení stavby -
Růžička, Růžičková
18.3.2008 3.4.2008
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č.5/2008
kterým se mění Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č.17/2006 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení varroázy včel
10.3.2008 25.3.2008
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Arboeko s.r.o. - rampa expedice
Obříství
4.3.2008 20.3.2008
Územní rozhodnutí o umístění stavby: kolna s přístřeškem pro osobní automobil - M. Šnajdr 22.2.2008 7.3.2008
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
(Růžička-Růžičková) - žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: rodinný dům Obříství
12.2.2008 28.2.2008
O Z N Á M E N Í
V souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., § 39 odst. 1) ve znění pozdějších zákonů, Obec Obříství oznamuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 1552 o výměře 864 m2 a část pozemku p.č. 1553/1 o výměře 216 m2 k.ú. a obci Obříství.
28.1.2008 12.2.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - Z. Bílek 25.1.2008 12.2.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - I. Feyer 25.1.2008 12.2.2008
Nové vyhlášky obce Obříství
                                                 
... vyhlášky obce
16.1.2008 31.1.2008
Dražební vyhláška 16.1.2008 21.2.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - J. Soumarová 10.1.2008 28.1.2008
Územní rozhodnutí o umístění stavby:
Kolna s garáží
- Obříství, Dušníky, č.p. 19
10.1.2008 28.1.2008
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č. 20 / 2007
o mimořádných veterinárních opatřeních
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí
2.1.2008 18.1.2008
Návrh rozpočtu obce Obříství na rok 2008 2.1.2008 17.1.2008
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů