Elektronická úřední deska 2009
 
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných  na úřední desce

Dokument

Datum zveřejnění Datum
sejmutí
VV - rozhodnutí o umístění stavby - chodník včetně opěrné zdi
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
22.12.2009 7.1.2010
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr pronajmout 74,44 m2 nebytových prostor prodejny potravin v Obříství č.p. 20.
Vydal: OÚ Obříství
22.12.2009 7.1.2010
Oznámení o uložení písemností - Zdeněk Bílek
Vydal: Celní úřad Mělník
21.12.2009 6.1.2009
Návrh rozpočtu obce Obříství na rok 2010
Vydal: Obec Obříství
18.12.2009 4.1.2010
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 1/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: Obec  Obříství
16.12.2009 31.12.2009
Oznámení o uložení písemnosti _ Miroslav Suľa
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
15.12.2009 31.12.2009
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost - Martin Kaňkovský
Vydal: Obecní úřad Obříství
14.12.2009 30.12.2009
Dělení pozemku parc.č. 75/1
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
9.12.2009 28.12.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Marek Hyka
Vydal: Celní úřad Svitavy
30.11.2009 16.12.2009
ARBOEKO, s.r.o., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu "Zavlažovací systém v pěstebních foliovnících"
Vydal: ARBOEKO, s.r.o.
27.11.2009 16.12.2009
Oznámení spojení územního a stavebního řízení - Petr Holota
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
24.11.2009 10.12.2009
Veřejná vyhláška - zahájení řízení – možnost převzít písemnost,
Gabriel Vaňo
Vydal: Obec Obříství
16.11.2009 2.12.2009
Veřejná vyhláška - zahájení řízení – možnost převzít písemnost,
Martin Kaňkovský
Vydal: Obec Obříství
16.11.2009 2.12.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - D.Procházka
Vydal: Celní úřad Praha D5
16.11.2009 2.12.2009
Oznámení o uložení písemnosti _ Martin Kaňkovský
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
16.11.2009 2.12.2009
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku služby malého rozsahu s názvem „Kulturní dům Obříství – stavební úpravy“
vypracování ideové studie, projektové dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace
evidovanou u zadavatele pod č.j. OÚ/0950/09/Zi ze dne 12.listopadu 2009
Vydal: Obec Obříství
12.11.2009 24.11.2009
Rozhodnutí o umístění stavby RD - Pavlína Bílá
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
11.11.2009 26.11.2009
Oznámení -  možnost převzít následující písemnost: Martina Silná
Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Vydal: Obec Obříství
10.11.2009 25.11.2009
Spojení územního a stavebního řízení - chodník vč.opěrné zdi
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
10.11.2009 25.11.2009
VV - ÚRaSP ČEZ TS Na Brůdku, Dušníky
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
30.10.2009 13.11.2009
VV ÚRaSP ČEZ kNN 12 RD Dušníky
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
29.10.2009 12.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti _ Jan Květ
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
29.10.2009 12.11.2009
VV - Oznámení o řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu a výzva k uplatnění práv účastníků řízení - Gabriel Vaňo
Vydal: Obec Obříství
21.10.2009 4.11.2009
VV - Dělení pozemku parc.č. 75/1 Obříství, Domum, a.s.
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
20.10.2009 3.11.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Ivana Fleischmannová
Vydal: Celní úřad Mělník
19.10.2009 2.11.2009
Oznámení -  společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. bude provádět výměnu stávající přípojky NN
Vydal: Obec Obříství
14.10.2009 29.10.2009
R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y na stavbu: rodinný dům, Pavel Grznár
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
9.10.2009 26.10.2009
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost -Martina Silná
Vydal: Obec Obříství
8.10.2009 23.10.2009
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a ostatních porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
25.9.2009 15.11.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - D.Procházka
Vydal: Celní úřad Mělník
21.9.2009 6.10.2009
OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ zve zastupitele i občany na své
ZASEDÁNÍ, které se koná ve středu dne 23.9.2009 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
Vydal: OÚ Obříství
21.9.2009 24.9.2009
Územní rozhodnutí - Lenka Mikysková
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
16.9.2009 30.9.2009
Dělení pozemku parc.č. 75/1 - DOMUM, a.s.
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
15.9.2009 29.9.2009
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Obříství
8.9.2009 29.9.2009
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Pavel Grznár - RD Obříství
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
2.9.2009 17.9.2009
Oznámení o uložení písemnosti - David Zbořil
Vydal: Celní úřad Praha D8
31.8.2009 15.9.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - prodejna autodoplňků, Obříství 225
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
31.8.2009 14.9.2009
Oznámení o uložení písemnosti _ Thi Ly Nguyen
Vydal: Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou
31.8.2009 15.9.2009
Oznámení o uložení písemnosti _ Jan Giorgiutti
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
31.8.2009 14.9.2009
Obec Obříství oznamuje, že schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 1550/14 o výměře 19 m2 (vzniklým dle GP 627-382/2009) v k.ú. a obci Obříství.
Vydal: OÚ Obříství
28.8.2009 11.9.2009
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Pavlína Bílá
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
27.8.2009 11.9.2009
Oznámení pro doručení veřejnou vyhláškou _ Thi Ly Nguyen
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
27.8.2009 11.9.2009
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 23. září 2009 - Obříství, Obříství - záložní napájení TS "Na Brůdku" - ČEZ Distribuce.a.s.
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
20.8.2009 7.9.2009
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 23. září 2009 - Obříství, Dušníky - kNN pro 12 (dříve 14) rodinných domů - ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
20.8.2009 7.9.2009
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – možnost převzít písemnost Ernest Both
Vydal: Obec Obříství
10.8.2009 25.8.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Karel Tůma, Věra Tůmová
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
6.8.2009 21.8.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - ČEZ Distribuce, a.s., kNN
pro pozemek p.č. 200/6 (Zach) v k.ú. Obříství
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
4.8.2009 20.8.2009
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Lenka Mikysková
Vydal: MěÚ  N E R A T O V I C E, stavební odbor
3.8.2009 19.8.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - D.Procházka
Vydal: Celní úřad Mělník
23.7.2009 7.8.2009
Výzva - Pavel Grznár, RD Obříství
Vydal: MĚÚ Neratovice, stavební odbor
16.7.2009 3.8.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - garáž, Dušníky č.p. 18, V.Vébr
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
13.7.2009 29.7.2009
Aktualizace bezpečnostní zprávy Spolany, a.s.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
3.7.2009 20.7.2009
Oznámení změny územního plánu č.7 Neratovic
Vydal: MěÚ Neratovice
25.6.2009 10.7.2009
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Karel Tůma
, Věra Tůmová
Vydal: MĚÚ Neratovice, stavební odbor
25.6.2009 13.7.2009
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MĚÚ Neratovice, stavební odbor
24.6.2009 10.7.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - D.Procházka
Vydal: Celní úřad Mělník
19.6.2009 7.7.2009
Záměr o směně pozemků p.č. 1681 o výměře 39 m2 v majetku manželů Vlachých s pozemkem obce Obříství p.č. 1538/14 o výměře 39m2 a p.č. 845/6 vše v k.ú. a obci Obříství
Vydal: Obec Obříství
11.6.2009 29.6.2009
OBECNÍ ÚŘAD OBŘÍSTVÍ zve zastupitele i občany na své ZASEDÁNÍ, které se koná ve středu dne 10.6.2009 od 18.00 h.
v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
Vydal: Obecní úřad Obříství
8.6.2009 11.6.2009
Výsledky voleb do EP 2009 za Obec Obříství
Vydal: Obec Obříství
8.6.2009 29.6.2009
Oznámení o projednávání návrhu územního plánu Neratovice
Vydal: MěÚ Neratovice
3.6.2009 7.7.2009
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Vladimír Véb
Vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor
25.5.2009 10.6.2009
Nařízení KVSS č 3-2009 (KHO)ohledně ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí ve Středočeském kraji.
Vydal: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
4.5.2009 20.5.2009
Nařízení_KVSS č 2-2009 - MVP  - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu.
Vydal: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
22.4.2009 11.5.2009
Oznámení - aktualizace havarijního plánu Spolany
Vydal: Obec Obříství
17.4.2009 18.5.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Novákovi
Vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor
17.4.2009 4.5.2009
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
16.4.2009 4.5.2009
Závěrečný účet Obce Obříství za rok 2008
Vydal: Obec Obříství
16.4.2009 4.5.2009
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2009
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
10.4.2009 11.5.2009
Oznámení - ve dnech 28.4.2009 - 29.4.2009 bude probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků, které jsou hranicí obvodu upravovaného území
Vydal: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Mělník
8.4.2009 29.4.2009
Rozhodnutí o změně UR umístění stavby 12RD
Vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor
1.4.2009 17.4.2009
Stanovení okrskové volební komise pro volby do EP
Vydal: Obec Obříství
1.4.2009 8.6.2009
Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise - volby do EP
Vydal: Obec Obříství
1.4.2009 8.6.2009
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do EP
Vydal: Obec Obříství
1.4.2009 8.6.2009
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby
EFP, s.r.o., 12RD
Vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor
31.3.2009 16.4.2009
Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí VKM za rok 2008
Vydal: DSO
31.3.2009 16.4.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - Markéta Zachystalová, 1981
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
31.3.2009 16.4.2009
Veřejná vyhláška - změna č.9 územního plánu sídelního útvaru Mělník
Vydal: MěÚ Mělník, odbor výstavby
31.3.2009 30.4.2009
Oznámení záměru - bezúplatně převést obci pč. 1598/2 - k zastavění chodník
Vydal: KÚ Sč kraje, odbor majetku
24.3.2009 9.4.2009
OZV-školský obvod Obříství
Vydal: Obec Obříství
20.3.2009 6.4.2009
Veřejná vyhláška - stavební povolení EFP, s.r.o.- komunikace 14 řadových RD
Vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.3.2009 31.3.2009
Program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obříství  se koná ve středu dne 18.3.2009 od 18.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
Vydal. Obecní úřad Obříství
13.3.2009 19.3.2009
Nařízení 2009/1044/SVS o vakcinaci proti katarální horečce ovcí v roce 2009 - platnost od 13.3.2009
Vydal: Státní veterinární správa
11.3.2009 16.4.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - garáž čp. 64 Dušníky
vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor
9.3.2009 25.3.2009
OZNÁMENͨ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - 12 řadových RD
vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor
26.2.2009 13.3.2009
O z n á m e n í - Obec Obříství nabízí k prodeji pozemek parc. č. 814 o výměře 787 m2 v obci a k.ú. Obříství.
Vydal. Obec Obříství
23.2.2009 11.3.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - David Procházka
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 8
18.2.2009 6.3.2009
Svazek měst a obcí VKM - rozpočet na rok 2009
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
16.2.2009 4.3.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Ing. Emilie Mrázová
Vydal: Finanční úřad Neratovice
16.2.2009 4.3.2009
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - EFP s.r.o., Dělení pozemku st.p. 138/5
vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.2.2009 4.3.2009
Informace pro osoby podnikající v zemědělství
Vydal: MěÚ Neratovice, živnostenský úřad
13.2.2009 18.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti - David Procházka
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 8
11.2.2009 27.2.2009
Nabídka pozemků uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Vydal: PFČR
[  dokument]
11.2.2009
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – možnost převzít písemnost - Lucie Tůmová
Vydal: Obecní úřad Obříství
9.2.2009 25.2.2009
Oznámení o uložení písemnosti - David Procházka
Vydal: Celní úřad Mělník
4.2.2009 20.2.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - SABAN alfa develop s.r.o., vydal. MěÚ Neratovice, stavební odbor 30.1.2009 17.2.2009
Oznámení - návrh aktualizace č.2 bezpečnostní zprávy Spolany a.s., Vydal: Obecní úřad Obříství 22.1.2009 23.2.2009
Oznámení - pronajmout 63 m2 nebytových prostor prodejny potravin v Obříství – Dušníky č.p. 66 22.1.2009 9.2.2009
Veřená vyhláška - komunikace 14 RD Obříství
MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.1.2009 21.1.2009
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost - Tůma
Vydal: Obecní úřad Obříství
30.12.2008 15.1.2009
Návrh rozpočtu na rok 2009
Vydal: Obecní úřad Obříství
18.12.2008 18.1.2009
Nabídka pozemků uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 12.11.2008 11.2.2009
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů