Elektronická úřední deska 2010
 
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných  na úřední desce

Dokument

Datum zveřejnění Datum
sejmutí
Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Obříství
29.12.2010 14.1.2011
Vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce chodníku v obci Obříství,“ na pozemku parc. č. 75/253, 75/254,75/255, 75/256,75/257, 75/258, 75/259, 75/262 a 75/263 v k.ú. Obříství.
Vydal: Městský úřad Neratovice, stavební odbor
29.12.2010 14.1.2011
Dražební vyhláška proti povinnému: Martina Brožíková
Vydal: Soudní exekutor Mgr. Roman Chaloupka
28.12.2010 14.1.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Petr Dudi
Vydal: Finanční úřad Neratovice
21.12.2010 6.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti - IHOR HORNYCHAR
Vydal: Celní úřad Zlín
20.12.2010 5.1.2011
Rozhodnutí o umístění a provedení stavbypřístavba a stavební úpravy objektu nákupního střediska Obříství č.p. 36 - Luan Truong Ngoc
Vydal: Městský úřad Neratovice, stavební odbor
20.12.2010 5.1.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba chodníku Štěpán Obříství, Obec Obříství
Vydal: Městský úřad Neratovice,
stavební odbor
9.12.2010 28.12.2010
Rozhodnutí - Rekonstrukce jednosměrné MK v obytné zóna Obříství, lokalita II.,  - Ateliér i69, s.r.o.
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor dopravy
9.12.2010 28.12.2010
Správce konkurzní podstaty (SKP) JUDr. Jiří Carda nabízí k prodeji: Rodinný dům bez nebytových prostor č.p. 103
Stavební parcela č.st.p. 115, Vše zapsáno v k.ú. Chlumín, okr. Mělník
Vydal: Správce konkurzní podstaty (SKP) JUDr. Jiří Carda
3.12.2010 3.1.2011
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Ivana Fleischmannová
Vydal: Celní úřad Mělník
30.11.2010 16.12.2010
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Obříství , konaného dne 15.11.2010
Vydal: Obecní úřad Obříství
19.11.2010 19.1.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - Obec Obříství - „Rekonstrukce jednosměrné MK v obytné zóně, lokalita Obříství II.,“ na pozemku parc. č. 1538/2 v k.ú. Obříství.
Vydal: Městský úřad Neratovice, odbor dopravy
16.11.2010 2.12.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Dostavba kanalizace Obříství
Vydal: Městský úřad Neratovice,
stavební odbor
16.11.2010 2.12.2010
STAVEBNÍ POVOLENÍ - Obříství Development s.r.o. „Síť místních komunikací pro obsluhu lokality 62 RD“
v k.ú. Obříství, na parcele č. 75/1.
Vydal: Městský úřad Neratovice, odbor dopravy
10.11.2010 26.11.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Obříství Development, s.r.o., -Překládka telekomunikačních kabelů  na pozemku parc. č. 75/1 Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor 8.11.2010 24.11.2010
Oznámení o zahájení územního  řízení - výstavba chodníku Štěpán, Obec Obříství
Vydal:
MěÚ Neratovice, stavební odbor
8.11.2010 24.11.2010
I N F O R M A C E  o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Obříství
Místo konání: Obec Obříství – zasedací místnost obecního úřadu, Obříství č.p. 40
Doba konání: 15.11.2010 od 18.00
Vydal: Obecní úřad Obříství
4.11.2010 12.11.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 9. listopadu2010:
07,30 -15,00 hod. TRAFOSTANICE ME_0060 GIGANT
07,30 -15,00 hod. TRAFOSTANICE ME_1175 MVE
07,30 -15,00 hod. TRAFOSTANICE ME_1643 u LPG
07,30 -15,00 hod. TRAFOSTANICE ME_1276 U LABE
07,30 -15,00 hod. TRAFOSTANICE ME_1092 NA PARCELÁCH

Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
29.10.2010 9.11.2010
Oznámení doplnění záměru ze dne 7.10.2010 o směně pozemků a to o Pozemek KN p.č. 75/256 o výměře 93m2 a pozemek KN 75/255 o výměře 14 m2 v majetku Denisy Havelkové s pozemkem obce Obříství pozemek PK p.č. 679/5 o výměře 6203 m2 vše v k.ú. a obci Obříství.
Vydal: Obecní úřad Obříství
27.10.2010 12.11.2010
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Karel Strejček
Vydal: Finanční úřad v Ústí nad Labem
27.10.2010 12.11.2010
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2.kolo
Vydal: Obecní úřad Obříství
25.10.2010 10.11.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Vasyl Balaban
Vydal: Celní úřad Hradec Králové
24.10.2010 8.11.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Luan Truong Ngoc, přístavba a stavební úpravy objektu nákupního střediska Obříství č.p. 36
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
21.10.2010 8.11.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Luan Truong Ngoc - přístavba a stavební úpravy objektu nákupního střediska Obříství č.p. 36
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.10.2010 5.11.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ- Obříství Development s.r.o., „Síť místních komunikací pro obsluhu lokality 62 RD“
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.10.2010 3.11.2010
Dražební vyhláška - Jaroslav Brožík
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
18.10.2010 3.11.2010
Oznámení o místě uložení písemnosti - Tetyana Rapová
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
18.10.2010 3.11.2010
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE OBŘÍSTVÍ
Vydal: Obecní úřad Obříství
16.10.2010 16.11.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů,
vydal: ČEZ Distribuce, a.s
11.10.2010 15.11.2010
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Vodárny Kladno - Mělník, a.s.- Dostavba kanalizace Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
11.10.2010 27.10.2010
Záměr o směně pozemků - Denisa Havelková
Vydal: Obecní úřad Obříství
7.10.2010 25.10.2010
rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku parc. č. 75/176, Kateřina Bílá
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
30.9.2010 18.10.2010
rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna na pozemku parc. č. 75/2, Pavlína Bílá
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
30.9.2010 18.10.2010
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Iryna Kocherzhuk
Vydal: Celní úřad Břeclav
29.9.2010 14.10.2010
Veřejnou vyhláškou zahájil Pozemkový úřad Mělník komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Zálezlice, dne 15.10.2010 ve 12.00 h. se bude konat zjišťování průběhu hranic
Vydal: Pozemkový úřad
24.9.2010 11.10.2010
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - Lokalita Obříství II. Obříství na pozemku parc. č. 1538/2
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
24.9.2010 11.10.2010
OZNAMENi 0 MisTE ULOZENi PiSEMNOSTi VYDANYCH FINANCNiM URADEM V NERATOVICicH
Danovy subjekt : Olesya Bokoch, nar. 1988
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
21.9.2010 7.10.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému projednání - Překládka telekomunikačních kabelů Obříství - Obříství Development, s.r.o.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
17.9.2010 5.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti pro Pham Hung Long
Vydal: Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou'
16.9.2010 4.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Obříství
15.9.2010 25.10.2010
Územní rozhodnutí o umístění stavby přístavba, stavební úpravy RD ČP. Semilkovice 18, Pavel Kejla
Vydal:MěÚ Neratovice, stavební odbor
24.8.2010 9.9.2010
Územní rozhodnutí o umístění stavby kopaná studna, Kohoutovi, parc. 710/62
Vydal:MěÚ Neratovice, stavební odbor
24.8.2010 9.9.2010
Oznámení o registraci kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana
Vydal:MěÚ Neratovice
23.8.2010 25.10.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna, K. Bílá
Vydal:MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.8.2010 1.9.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna, P. Bílá
Vydal:MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.8.2010 1.9.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Obříství: TRAFOSTANICE ŠKOLA 30.8.2010 od 12,00 do 14,30H
13.8.2010 30.8.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Obříství
10.8.2010 25.10.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Obec Obříství, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Lokalita Obříství II.
Obříství na pozemku parc. č. 1538/2
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.8.2010 24.8.2010
Oznámení o uložení písemnosti - David Zbořil'
Vydal: Celní úřad Praha D8 Zdiby
3.8.2010 19.8.2010
MVO-č.2.2010-včely Mlékojedy, ukončení mimořádných veterinárních opatření
Vydal: Krajská veterinární správa pro Sč kraj
27.7.2010 12.8.2010
Oznámení o uložení písemnosti: Příjemce písemnosti: Ivana Fleischmannová
Vydal: CELNÍ ÚŘAD MĚLNÍK
21.7.2010 6.8.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Pavel Kejla
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.7.2010 5.8.2010
Rozhodnutí o umístění stavby ČEZ Distribuce, a.s., - kabelová přípojka NN pro pozemky p.č. 853/6 a 853/5 Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
14.7.2010 30.7.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Kohoutovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
12.7.2010 28.7.2010
Volby do zastupitelstev měst a obcí 2010
Vydal: Město Neratovice
8.7.2010 18.10.2010
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2010
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Příloha k vyhlášce - mapa lokalit
Vydal: Obec Obříství
8.7.2010 23.7.2010
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY č. 9
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NERATOVICE
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
8.7.2010 23.7.2010
VV - oznámení o místě uložení písemnosti - David Procházka
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 8
2.7.2010 19.7.2010
VV - oznámení o místě uložení písemnosti - Olesya Bokoch
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
2.7.2010 19.7.2010
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr pronajmout 81,27 m2 nebytových prostor v Obříství č.p. 18.
Vydal: Obecní úřad Obříství
14.6.2010 30.6.2010
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
Sp.zn.: 031 EX 405/05-66
  proti povinnému: Martina Brožíková,
Vydal: Exekutorský úřad Mělník
14.6.2010 29.6.2010
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  se koná ve středu dne 9.6.2010 od 18.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu Obříství
Vydal: Obecní úřad Obříství
7.6.2010 10.6.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - přístavba a stavební úpravy rodinného domu, kterými vznikne učebna autoškoly se zázemím
Obříství č.p. 154,  Martin Satýnek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
2.6.2010 18.6.2010
OZNÁMENÍ  O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU  NERATOVICE
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
6.5.2010 24.5.2010
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y  Kopaná studna
Obříství č.p. 272
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
5.5.2010 21.5.2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ  STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, SABAN alfa develop s.r.o., „Místní komunikace pro 6 RD Obříství“ na pozemcích parc. č. 710/7, 710/74 a 710/75 včetně napojení na MK na pozemku parc. č. 1668 v k.ú. Obříství.
Vydal: Městský úřad Neratovice, odbor dopravy
30.4.2010 17.5.2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010
Vydal: Obecní úřad Obříství
30.4.2010 29.5.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - Martin Satýnek,
přístavba a stavební úpravy části rodinného domu, kterými vznikne učebna autoškoly se zázemím Obříství č.p. 154
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
27.4.2010 13.5.2010
OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,
SABAN alfa develop s.r.o., „Místní komunikace pro 6 RD Obříství“na pozemcích parc. č. 710/7, 710/74 a 710/75 včetně napojení na MKna pozemku parc. č. 1668 v k.ú. Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor dopravy
27.4.2010 13.5.2010
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Domum, a.s.,, Josef Stránský, IČ 27118061,
Místní veřejná obslužná komunikace,
vodovodní řad s přípojkami s vodoměrnými šachtami, kanalizace splašková tlaková s přípojkami a s čerpacími stanicemi, kanalizace dešťová,
vedení nízkého napětí vč. jistících skříní,
STL plynovod,
přeložení vysokého napětí 22 kV,
nová trafostanice 1 a 2,
veřejné osvětlení,
protihlukové opatření (kombinace valu, opěrných zdí a zídek), Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.4.2010 10.5.2010
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a stavební povolení - 68 rodinných domů lokalita "Taras" Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.4.2010 10.5.2010
Územní a stavební řízení - kulturní dům Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.4.2010 6.5.2010
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y na stavbu:
přístavba rodinného domu
Obříství č.p. 262
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.4.2010 6.5.2010
Závěrečný účet Obce Obříství za rok 2009
Vydal: Obec Obříství
16.4.2010 3.5.2010
O Z N Á M E N Í - záměr pronajmout 57,37 m2 nebytových prostor v Obříství č.p. 18.
Vydal: Obec Obříství
14.4.2010 30.4.2010
Vyhláška k vyměření daně z nemovitosti
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
7.4.2010 7.5.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ   Marcel Vejvoda
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.4.2010 22.4.2010
Nařízení Státní veterinární správy č.j. 2010/875/SVS ze dne 4.března 2010.
Vydal: Státní veterinární správa
1.4.2010 19.4.2010
VV - oznámení o místě uložení písemnosti - Jan Květ
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
24.3.2010 9.4.2010
VV - oznámení o místě uložení písemnosti - Martin Kaňkovský
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
24.3.2010 9.4.2010
OZNÁMENÍ  ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU  JEDNÁNÍ Domum, a.s.
Místní veřejná obslužná komunikace,vodovodní řad s přípojkami s vodoměrnou šachtou,kanalizace splašková tlaková s přípojkami a s čerpacími stanicemi,kanalizace dešťová,vedení nízkého napětí vč. jistících skříní,STL plynovod,přeložení vysokého napětí 22kV, nová trafostanice 1 a 2,veřejné osvětlení,protihlukové opatření (kombinace valu, opěrných zdí a zídek)Obřístvína pozemku parc. č. 75/1 v katastrálním území Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
11.3.2010 29.3.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obec Obříství
8.3.2010 29.5.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obec Obříství
8.3.2010 29.5.2010
Prodej stavebních pozemků pro rodinné domy v obci Spomyšl
Vydal: obec Spomyšl
5.3.2010 18.10.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - o umístění stavby: 68 rodinných domů lokalita "Taras" Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
4.3.2010 22.3.2010
Svazek VKM návrh rozpočtu 2010
Svazek VKM závěrečný účet 2009
Svazek VKM přezkoumání hospodaření 2009
Vydal: Svazek VKM
2.3.2010 17.3.2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - přístavba RD Obříství čp. 262
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
24.2.2010 12.3.2010
Oznámení zahájení stavebního řízení - SABAN alfa develop, s.r.o., - místní komunikace pro 6 RD
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor dopravy
24.2.2010 12.3.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - objekt čerpací stanice PHM
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
25.1.2010 10.2.2010
O z n á m e n í   o pronájmu části pozemku parc. č. 1552 o výměře 259 m2 v obci a k.ú. Obříství.
Vydal: Obec Obříství
21.1.2010 8.2.2010
Oznámení o zahájení řízení o změně č.3 územního plánu Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor územního plánování
21.1.2010 8.2.2010
Oznámení o uložení písemnosti _ Jan Květ
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
14.1.2010 1.2.2010
Nařízení Města Neratovice č. 3 ze dne 16. prosince 2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor ŽP
11.1.2010 27.1.2010
Oznámení o dělení pozemku parc. č. 75/1 Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.1.2010 21.1.2010
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů