Elektronická úřední deska 2011
 
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných  na úřední desce

Dokument

Datum zveřejnění Datum
sejmutí
Stavební povolení na změnu stavby: stavební úpravy chodníků Obříství - Semilkovice
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.12.2011 5.1.2012
Návrh rozpočtu obce Obříství na rok 2012
Vydal: Obec Obříství
15.12.2011 30.12.2011
VV k ukončení aktualizace bonitovaných-půdně ekologických jednotek
Vydal: Pozemkový úřad Mělník
[  dokument]
21.11.2011 7.12.2011
Rozhodnutí o umístění stavby chodník - Dušníky, "Před bytovkou" Obříství, Dušníky na pozemku č. st. 93, parc. č. 1538/2, 1598/1, 1681 v k. ú. Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
16.11.2011 2.12.2011
Žádost o vydání stavebního povolení na změnu stavby: Bezbariérové chodníky v obci Obříství - 3. etapa, centrum obce Obříství na pozemku parc. č. 1560/1, 1598/1, 1604/1 v k.ú. Obříství, stavebník Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
11.11.2011 28.11.2011
2011oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu:Chodníky Obříství - Semilkovice - stavebník Obec Obříství,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
7.11.2011 23.11.2011
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ o vydání stavebního povolení na změnu stavby: Chodníky Obříství - Semilkovice
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
3.11.2011 21.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - elektrická přípojka NN pro semafor Obříství na pozemku parc. č. 79/5, 1598/1 v katastrálním území Obříství, stavebník Obříství Development, s.r.o.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
2.11.2011 18.11.2011
Oznámení o vypnutí elektrické energie dne 9.11.2011
Trafostanice Na Parcelách a Trafostanice Gigant
Plánek lokality
25.10.2011 9.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: Obříství - Development - 62 RD, kVN Obříství  na pozemku parc. č. 75/1, 75/172, 75/187,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
19.10.2011 4.11.2011
OZNÁMENÍ - záměr na pronájem části pozemku parc.č. 1600/1 o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Obříství, za účelem stavby zpevněné plochy předzahrádky u provozovny cukrárny „ U Sikorek“
Vydal: Obec Obříství
[
dokument]
19.10.2011 4.11.2011
OZNÁMENÍ -  záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 57,37m2 v přízemí a podkroví objektu č.p. 18 v obci Obříství.
Vydal: Obec Obříství
[
dokument]
19.10.2011 4.11.2011
OZNÁMENÍ - záměr na pronájem pozemku parc.č. 637 o výměře 11 448 m2 v k.ú. a obci Obříství, za účelem pěstování stromů.
Vydal: Obec Obříství
[
dokument]
19.10.2011 4.11.2011
OZNÁMENÍ - záměr prodeje pozemku p.č. 1538/17o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Obříství, který vznikl dle GP č. 711-617/2011, ověřeného dne 30.8.2011 Ing. Martinem Hausmanem.
Vydal: Obec Obříství
[
dokument]
19.10.2011 4.11.2011
OZNÁMENÍ - záměr na prodej budovy zděné trafostanice postavené na pozemku p.č. 475 a pozemku p.č. 475 o výměře 41 m2 v k.ú. a obci Obříství.
Vydal: Obec Obříství
[
dokument]
19.10.2011 4.11.2011
Výzva k podání nabídky - Obec Úžice nabízí k prodeji použitý drtič dřeva a větví štěpkovač MTD 465
Vydal: Obec Úžice
[
dokument]
13.10.2011 4.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby "Prodloužení kanalizačního řadu Obříství" na pozemku parc. č. 844/23 v k.ú. Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
11.10.2011 31.10.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Labská cyklostezka, stavebník Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha-Smíchov
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
7.10.2011 24.10.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Obec Obříství, o umístění stavby: Chodník - Dušníky, "Před bytovkou" Obříství na pozemku č. st. 93, parc. č. 1538/2, 1598/1, 1681
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
7.10.2011 24.10.2011
Usnesení o nařízení dražebního jednání proti povinnému Jan Giorgiutti, Obříství 89,
Vydal: Exekutorský úřad Plzeň jih
[
dokument]
23.9.2011 1.11.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Obříství Development, s.r.o. - žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: elektrická přípojka NN pro semafor Obříství na pozemku parc. č. 1598/1, 79/5 v katastrálním území Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
23.9.2011 10.10.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Rozvod optického sdělovacího vedení Obříství
na pozemku parc. č. 75/1 v katastrálním území Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
14.9.2011 30.9.2011

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - ČEZ Distribuce, a.s.,Obříství - Development - 62 RD, kVN Obříství na pozemku parc. č. 75/1, 75/172, 75/187, 187/12, 188/10, 188/11, 188/12, 693/1, 1588/1, 1588/4, 1589/1, 1642 v katastrálním území Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]

9.9.2011 27.9.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Lukáš Lanc, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:Prodloužení kanalizačního řadu včetně přípojky Obříství na pozemku parc. č. 844/23 v katastrálním území Obříství.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
6.9.2011 21.9.2011
Vyhlášení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Hostín u Vojkovic, Hostín 76, 277 44 p. Vojkovice, okres Mělník.
Termín podání přihlášek: nejpozději do 3.10.2011 do 12.hodin včetně
Vydal: Obec Hostín u Vojkovic
2.9.2011 3.10.2011
Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 1/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2002 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“
Vydal: Obec Obříství
24.8.2011 9.9.2011
Oznámení - záměr na pronájem 63 m2 nebytových prostor v přízemním domě č.p. 66 v Obříství – části Dušníky, sestávajících se z prodejní plochy o výměře 35 m2, skladu o výměře 28 m2 a WC.
Vydal: Obec Obříství
24.8.2011 9.9.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU
JEDNÁNÍ
Středočeský kraj, IČ 70891095, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Labská cyklostezka
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
17.8.2011 2.9.2011
Veřejná vyhláška - od 8.8.2001 do 7.9.2011je v budově obecního úřadu Obříství v kanceláři hospodářky v úředních dnech (pondělí a středa) od 8,00 do 12,00 hodin a od 13.00 do 17,00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisným seznam čj. OU/0908/11/Sa O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů za rok 2011 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti.
Vydal: Obecní úřad Obříství
[ dokument]
8.8.2011 7.9.2011
Veřejná vyhláška - od 8.8.2001 do 7.9.2011je v budově obecního úřad Obříství v kanceláři hospodářky v úředních dnech (pondělí a středa) od 8,00 do 12,00 hodin a od 13.00 do 17,00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisným seznam čj. OU/0909/11/Sa O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů za rok 2010 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti.
Vydal: Obecní úřad Obříství
[ dokument]
8.8.2011 7.9.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Trioptimum s.r.o., Rozvod optického sdělovacího vedení Obříství na pozemku parc. č. 75/1
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
[
dokument]
8.8.2011 24.8.2011
Veřejná vyhláška - oznámení vyložení návrhu  změněných map BPEJ v k.ú. Úpor k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě v Obříství v termínu od 25.7.2011 po dobu 30 dnů.
Vydal: Pozemkový úřad Mělník
[ dokument]
25.7.2011 25.8.2011
Výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Neratovice
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 29.7.2011
Vydal: Město Neratovice
[
dokument]
18.7.2011 29.7.2011
Stavební povolení - na stavbu: Dostavba areálu pro drobnou montáž svítidel Obříství na pozemku č. st. 91 v katastrálním území Obříství - Apto Group, s.r.o.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
21.6.2011 11.7.2011
Oznámení -  záměr na prodej části pozemku p.č. 1538/1
Vydal: Obec Obříství
8.6.2011 24.6.2011
Program jednání zastupitelstva, které se konáv úterý 7.6.2011
Vydal: Obecní úřad Obříství
30.5.2011 8.6.2011
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95_1999 Sb. § 7 - katastr - 27.5.2011
Vydal: Pozemkový fond ČR
27.5.2011 27.6.2011
Závěrečný účet Obce Obříství za rok 2010
Vydal: Obec Obříství
18.5.2011 2.6.2011
Obecní úřad v Obříství oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory v Obříství č.p. 53.
Vydal: Obec Obříství
12.5.2011 30.5.2011
Záměr na pořízení Změny č.1 – ÚPD Obříství
Zveřejnění záměru – Změna č. 2 Územně plánovací dokumentace obce Obříství.
Žádosti o změnu využití pozemku mohou občané a vlastníci pozemků v k.ú. Obříství zasílat na OÚ Obříství do 31.7.2011.
Vydal: Obec Obříství
11.5.2011 31.7.2011
Oznámení - záměr na pronájem 63 m2 nebytových prostor v přízemním domě č.p 66 v Obříství – části Dušníky, sestávající se z prodejní plochy o výměře 35 m2, skladu 28 m2 a WC.
Vydal: Obec Obříství
22.4.2011 9.5.2011
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,Í
Apto Group, s.r.o., Dostavba areálu pro drobnou montáž svítidel
Obříství
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
22.4.2011 9.5.2011
Oznámení - záměr obce o směně pozemků v majetku Jiřího Růžičky a Obnce Obříství
Vydal: Obec Obříství
19.4.2011 5.5.2011
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost- Petra Fleischmannová
Vydal: Obecní úřad Obříství
18.4.2011 3.5.2011
VV - zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Sč. kraje
Vydal: Středočeský kraj
15.3.2011 2.5.2011
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro adresáta:
Petra Fleischmannová
Vydal: Obecní úřad Obříství
4.4.2011 19.4.2011
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro adresáta:
Petra Fleischmannová
Vydal: Obecní úřad Obříství
24.3.2011 8.4.2011
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro adresáta:
Ivana Fleischmannová
Vydal: Obecní úřad Obříství
24.3.2011 8.4.2011
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro adresáta:
Otto Fleischmann
Vydal: Obecní úřad Obříství
24.3.2011 8.4.2011
Zápis do Mateřské školy Obříství a Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Vydal: Mateřská škola Obříství
22.3.2011 15.4.2011
Seznam kontaktů na dislokované pracoviště ČSÚ Mělník a na sběrná místa České pošty, pro sčítání lidu, domů a bytů 2011
Vydal:  ČSÚ Mělník
14.3.2011 14.4.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
7.3.2011 14.4.2011
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství,
konaného dne 15.3.2011 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
Vydal: Obecní úřad Obříství
10.3.2011 16.3.2011
VKM Závěrečný účet 2010
Vydal. Sdružení měst a obcí VKM
4.3.2011 25.3.2011
Veřejná vyhláška Král Jakub - rozhodnutí
Vydal: Obecní úřad Obříství
4.3.2011 21.3.2011
VV - oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Král
Vydal: Obecní úřad Obříství
22.2.2011 7.3.2011
O Z N Á M E N Í  o směně pozemků
Vydal: Obec Obříství
17.2.2011 14.3.2011
VV - Oznámení možnosti převzít následující písemnost pro :
Jakub Král
Vydal: Obecní úřad Obříství
11.2.2011 7.3.2011
Stavební povolení „Výstavba nového chodníku v obci Obříství – Štěpán I.,“ na pozemku parc. č. 75/178, 1591/1 a 75/121 v k.ú. Obříství.
Vydal: Městský úřad Neratovice, odbor dopravy
28.1.2011 14.2.2011
Oznámení -  záměr na pronájem 63 m2 nebytových prostor v přízemním domě č.p. 66 v Obříství – části Dušníky
Vydal: Obecní úřad Obříství
24.1.2011 15.2.2011
Stavební povolení - Rekonstrukce chodníku v obci Obříství
Vydal: Městský úřad Neratovice, odbor dopravy
19.1.2010 4.2.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - Obec Obříství -
Rekonstrukce chodníku v obci Obříství – Štěpán I.
Vydal: Městský úřad Neratovice, odbor dopravy
10.1.2011 26.1.2011
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů