Elektronická úřední deska  - archív 2015
 

Dokument

Vyvěšeno ode dne: Zveřejnění
do dne:
Dražební vyhláška
Vydal:Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kladně, č.j.: 4221597/15/2110-00540-203941
23.12.2015 17.2.2016
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam, aktualizace k 1.11.2015
Informace pro veřejnost.pdf
11.12.2015 17.3.2016
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 15.12.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 7.12.2015 16.12.2015
Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu Labská cyklostezka úsek Kostelec n. L.- Mělník, část 4 Kly - Mělník, stavebník Středočeský kraj,
Vydal. MĚÚ Mělník, č.j. 15019/DSA/13/HAKU-5
4.12.2015 22.12.2015
Usnesení č.9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 16.11.2015 20.11.2015 18.12.2015
Veřejná vyhláška - možností převzít písemnost pro pana Jana Kelnera "Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - č.j. OU/1207/15/Sa" 10.11.2015 25.11.2015
Veřejná vyhláška - možností převzít písemnost pro pana Martina Kejlu "Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - č.j. OU/1122/15/Sa" 10.11.2015 25.11.2015
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 16.11.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 9.11.2015 17.11.2015
Usnesení č.8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 27.10.2015 2.11.2015 20.11.2015
Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných
porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí
29.10.2015 31.12.2015
Dražební vyhláška 031 EX 405/05-148 27.10.2015 24.11.2015
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Jana Kelnera. 23.10.2015 23.11.2015
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 27.10.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 19.10.2015 28.10.2015
Veřejná vyhláška – Labská cyklostezka,  úsek Kostelec n.Lab - Mělník,
část 4 Kly - Mělník
13.10.2015 29.10.2015
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Martina Kejlu 8.10.2015 23.10.2015
Usnesení č.7/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 8.9.2015 11.9.2015 2.11.2015
Oznámení Okresního soudu v Mělníku č.j. 4 E 2/2015-159 - návrh prodat nemovitosti úpadce 9.9.2015 25.9.2015
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 8.9.2015
 
31.8.2015 9.9.2015
Veřejná vyhláška - rozhodnutí Tláskalová Romana. 18.8.2015 2.9.2015
Veřejná vyhláška - rozhodnutí Tláskalová Martina. 18.8.2015 2.9.2015
Dražební vyhláška Čj.: 030 EX 1642/04-306 29.7.2015 17.9.2015
Dražební vyhláška Čj.: 030 EX 1642/04-305 29.7.2015 17.9.2015
Veřejná vyhláška - od 29.7.2015 do 28.8.2015 je v budově obecního úřadu Obříství v kanceláři hospodářky v úředních dnech zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisným seznam čj. OU/0910/15/Sa O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňovaní komunálních odpadů za rok 2015
 
29.7.2015 28.8.2015
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro Martinu Tláskalovou. 27.7.2015 11.8.2015
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro Romanu Tláskalovou. 27.7.2015 11.8.2015
Usnesení č.6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 20.7.2015 23.7.2015 9.9.2015
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro Nicole Bucharovou 21.7.2015 5.8.2015
Nakládání s vodami - sdělení vodoprávního úřadu MěÚ Neratovice.
Vydal: MĚÚ Neratovice, Č. j.:MěÚN/36833/2015
21.7.2015 21.8.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02
17.7.2015 17.8.2015
Program zasedání Zastupitelstva obce Obříství konaného dne 20.7.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 13.7.2015 21.7.2015
Dodatečná informace č. 2 k zakázce OPŽP "Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství"
Lhůta pro podání nabídky se prodlužuje na 20.7.2015, 11.00 hodin
Přílohy:
schema oken ZS_MS_15_07_11c.pdf (1 MB)
TECHNICKA_ZPRAVA _ZS_MS_15_07_11.pdf (86 kB)

 
11.7.2015 20.7.2015
Dodatečná informace č. 1 k zakázce OPŽP "Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství" 7.7.2015 20.7.2015
Rozhodnutí "Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř.km 144,650" 30.6.2015 16.7.2015
Usnesení č.5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 26.6.2015 23.7.2015
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro Nicole Bucharovou 24.6.2015 9.7.2015
Dodatečná informace č. 2 k zakázce OPŽP "Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství"
Lhůta pro podání nabídky se prodlužuje na 20.7.2015, 11.00 hodin
Přílohy:
schema oken ZS_MS_15_07_11c.pdf (1 MB)
TECHNICKA_ZPRAVA _ZS_MS_15_07_11.pdf (86 kB)

Dodatečná informace č. 1 k zakázce OPŽP "Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství", vyvěšeno 7.7.2015

Výzva k podání nabídek na zakázku OPŽP "Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství" Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/15.28805
Přílohy:
Zadávací dokumentace Zateplení ZŠ a MŠ Obříství.PDF (590 kB)
P1 Čestné prohlášení zákl. kval. předpoklady - Obříství.doc (50 kB)
P2 Výkaz výměr Obříství.xls (335 kB)
P3 SOD navrh - Obříství.doc (187 kB)
P4 Projektova dokumentace a EA Obristvi.zip (43 656 kB)
P5 krycí list - Obříství.doc (78 kB)
P6 Provozní řád ZŠ Obříství.doc (17 kB)
P6 Provozní řád MŠ Obříství v době projektu.doc (33 kB)
 
23.6.2015 20.7.2015
Program zasedání Zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 23.6.2015 15.6.2015 24.6.2015
Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích „Pasportu a projektu svislého dopravního značení a dopravního zařízení Obce Obříství“
Vydal MěÚ Neratovice, č.j.: MěÚN/23259/2015
9.6.2015 25.6.2015
Strategický plán rozvoje obce Obříství (návrh ke schválení OZ) 5.6.2015 23.6.2015
Změna stanoveného záplavového území vodního toku Labe na území
Středočeského kraje, ř. km 826,613 - 935,713
27.5.2015 12.6.2015
Exekuční příkaz 023 EX 00245/15-048 12.5.2015 28.5.2015
Usnesení č.4/2015 ze Zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 5.5.2015 11.5.2015 26.6.2015
Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích,
7.5.2015 25.5.2015
Záměr o nájmu nemovitého majetku obce Obříství. 8.5.2015 22.5.2015
Oznámení Městského úřadu Neratovice - výběrové řízeni na obsazení volného místa Referent odboru kanceláře tajemníka úřadu - právník 6.5.2015 30.5.2015
Závěrečný účet obce Obříství za rok 2014 6.5.2015 21.5.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí. 30.4.2015 1.6.2015
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 5.5.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 27.4.2015 5.5.2015
Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost pro pana Petra Lišku 24.4.2015 8.5.2015
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU OBŘÍSTVÍ
Příloha:
Návrh ÚP Obříství k veřejnému projednání
(soubory ke stažení ve formátu ZIP)
20.4.2015 3.6.2015
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OBŘÍSTVÍ 13.5.2015 20.4.2015 13.5.2015
Výzva k podání nabídek na zakázku v OPŽP:
"Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství - projekční činnost"
Lhůta pro podání nabídky 30.4.2015
15.4.2015 30.4.2015
Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 24855/12-275
 
8.4.2015 15.5.2015
Výběrové řízení na pozici strážním Městské policie Neratovice
 
8.4.2015 24.4.2015
Usnesení č.3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 7.4.2015
Vydal: Obec Obříství
7.4.2015 11.5.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o možnosti uplatnění připomínek ve věci: Schválení manipulačního řádu pro Vodní dílo Orlík
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
7.4.2015 23.4.2015
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Petra Lišku.
Vydal: Obecní úřad Obříství
2.4.2015 17.4.2015
Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
1.4.2015 22.6.2015
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 7.4.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
Vydal: Obec Obříství
30.3.2015 8.4.2015
O Z N Á M E N Í o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy týkajícího se změny stanovení záplavového území vodního toku Labe
na území Středočeského kraje (říční km 826,613 až 935,713)

Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
27.3.2015 13.4.2015
Usnesení č.2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 17.3.2015
Vydal: Obec Obříství
19.3.2015 7.4.2015
Obecně závazná vyhláška Obce Obříství č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obříství
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.4.2015.
18.3.2015 2.4.2015
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 17.3.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství 9.3.2015 18.3.2015
Nařízení Města Mělníka č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 4.3.2015 31.7.2015
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2015 27.2.2015 16.3.2015

Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2014
Výkaz plnění rozpočtu Svazku měst a obcí VKM
27.2.2015 16.3.2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam, aktualizace k 1.2.2015
Informace pro veřejnost.pdf
16.2.2015 11.12.2015
Veřejná vyhláška - schválení změnu průběhu části katastrální a obecní hranice mezi katastrálním územím Obříství a katastrálním územím Chlumín
 
5.2.2015 23.2.2015
Usnesení č.1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 27.1.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
 
28.1.2015 19.3.2015
Oznámení o schválení záměru prodeje pozemku p.č. 1707 v k.ú. Obříství.

 
28.1.2015 13.2.2015
Program zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného dne 27.1.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství

 
19.1.2015 28.1.2015
Výzva k vyzvednutí písemnosti pro adresáta: Jan Květ, Obříství

 
19.1.2015 3.2.2015
Oznámení o zahájení zeměměřických činností v k.ú. Obříství v lednu 2015 12.1.2015 31.12.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
Do návrhu koncepce je možno nahlížet po dobu jejího zveřejnění každý pracovní den, v pracovní době, na odboru životního prostředí v budově Městského úřadu Neratovice, Kojetická 1028, U Bc. Miroslava Tichoty, č. dveří 302.
Do oznámení koncepce lze nahlédnout také v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K
9.1.2015 15.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.
Do návrhu koncepce je možno nahlížet po dobu jejího zveřejnění každý pracovní den, v pracovní době, na odboru životního prostředí v budově Městského úřadu Neratovice, Kojetická 1028, u Bc. Miroslava Tichoty, č. dveří 302
5.1.2015 6.2.2015
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka ÚSC OÚ Panenské Břežany 5.1.2015 20.1.2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 17.12.2014 2.1.2015
Výzva pro majitele k odstranění motorového vozidla FORD KA, bílé barvy, SPZ 4A1 9742.
Vydal: Obec Obříství
13.1.2014 13.10.2015
 
 Archiv úřední desky
Soupis sejmutých dokumentů
Informace

Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).